Hjelp til transformering

Hei,
Kan noen hjelpe meg med en transformering?
Jeg har en flow som girmeg aktuell ukedag, men den gir bare ett tall (0-6)

Jeg ønsker å få transformert dette til (hverdag og helg) altså 0-4 = Hverdag / 5-6 = Helg

Flowen jeg har er her:
"Name": "datetime", "Group": "state_monitor", "Description": "Sets global date and time variables every minute, for use in other automations.", "Nodes": [ { "Id": "1", "Type": "time_trigger", "Label": "every day", "SuccessTransition": "2", "TimeoutTransition": "", "ErrorTransition": "", "Address": "", "Service": "", "ServiceInterface": "", "Config": { "DefaultMsg": { "Value": "", "ValueType": "" }, "Expressions": [ { "Comments": "", "Expression": "0 0 * * *", "Name": "" } ], "GenerateAstroTimeEvents": false, "Latitude": 0, "Longitude": 0, "SunriseTimeOffset": 0, "SunsetTimeOffset": 0 }, "Ui": { "nodeType": "", "x": 68, "y": 147 } }, { "Id": "2", "Type": "exec", "Label": "get date and time info", "SuccessTransition": "3", "TimeoutTransition": "", "ErrorTransition": "", "Address": "", "Service": "", "ServiceInterface": "", "Config": { "Command": "", "ExecType": "python", "InputVariableName": "", "IsInputJson": false, "IsInputVariableGlobal": false, "IsOutputJson": true, "IsOutputVariableGlobal": false, "OutputVariableName": "datetime", "ScriptBody": "from datetime import datetime\nimport json\n\ntoday = datetime.today()\ninfo = {\n \"weekday\": today.weekday(),\n }\n\nprint(json.dumps(info))\n" }, "Ui": { "nodeType": "", "x": 72, "y": 340 } }, { "Id": "3", "Type": "transform", "Label": "set datetime variables", "SuccessTransition": "", "TimeoutTransition": "", "ErrorTransition": "", "Address": "", "Service": "", "ServiceInterface": "", "Config": { "Expression": "", "IsLVariableGlobal": false, "IsRVariableGlobal": false, "IsTargetVariableGlobal": false, "IsTargetVariableInMemory": true, "LVariableName": "datetime", "RValue": { "Value": 0, "ValueType": "int" }, "RVariableName": "", "Rtype": "var", "TargetVariableName": "", "TargetVariableType": "", "Template": "", "TransformType": "jpath", "ValueMapping": [], "XPathMapping": [ { "IsTargetVariableGlobal": true, "Path": "$.weekday", "TargetVariableName": "datetime.weekday", "TargetVariableType": "int", "UpdateInputVariable": false } ] }, "Ui": { "nodeType": "", "x": 76, "y": 563 } } ], "IsDisabled": false, "IsDefault": false, "ParallelExecution": "parallel" }

Det ser ut som ikke hele flowen har blitt med?

Jeg har bare fjernet alt, så kun ukedag står igjen.
Glemte å oppdatere navn og beskrivelse, siden jeg ikke vet om det vil funke ennå.

Men den opprinnelige flown, som jeg fant på Cloud Library, inneholder vesentlig mer info enn jeg trenger