Bruk av transform for å sammenligne to fuktighetsverdier

Heisan

Grunnfuktigheten på et bad er noe forskjellig i forhold til været ute (masse regn høyere fuktighet inne eller veldig kaldt veldig lav fuktighet)

Jeg har en trigger på luftfuktigheten på badet som sender den gjennom et tidsfilter som slipper gjennom 15 minutter hver natt. Denne er forbundet med “set variable” som lager en global variabel.

Så setter jeg en trigger til som henter luftfuktigheten på badet som er går videre til “transform” som skal trekke fra denne verdien fra den globale “set variabel” dette skal så inn i en “if condition” som sjekker at forholdet er større enn 5%

Denne for jeg ikke til å gå og jeg mistenker “transform” er feil. Synes forklaringen under denne er noe vanskelig å forstå og lite utfyllende.

Det er helt sikkert andre feil i koden her også siden jeg gikk bort fra å bruke same as input og prøvde å forandre til string

{
 "Id": "ylrmUnQBwNHQrrP",
 "ClassId": "ylrmUnQBwNHQrrP",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-10-13T19:33:00.678267614+02:00",
 "UpdatedAt": "2022-10-13T21:16:19.196502539+02:00",
 "Name": "styring av fuktighet på badet",
 "Group": "fuktighet",
 "Description": "dette er en test",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "fuktighet på bad",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_humid/ad:21_0",
   "Service": "sensor_humid",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "string"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 725,
    "y": 93
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": "45 %"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "iftime",
   "Label": "15 min hver dag",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "Action": "a",
      "From": "01:00",
      "To": "01:15",
      "Weekday": "1"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "01:00",
      "To": "01:15",
      "Weekday": "2"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "01:00",
      "To": "01:15",
      "Weekday": "3"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "01:00",
      "To": "01:15",
      "Weekday": "4"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "01:00",
      "To": "01:15",
      "Weekday": "5"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "01:00",
      "To": "01:15",
      "Weekday": "6"
     },
     {
      "Action": "a",
      "From": "01:00",
      "To": "01:15",
      "Weekday": "0"
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1100,
    "y": 293
   },
   "TypeAlias": "Time filter"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "trigger",
   "Label": "fuktighet_på_bad",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_humid/ad:21_0",
   "Service": "sensor_humid",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 392,
    "y": 176
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": "45 %"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Fuktighet på badet",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "fuktig_bad",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 742,
    "y": 481
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "bad fuktighet gir en verdi",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "bad fuktighet gir en verdi",
      "message_no": "bad fuktighet gir en verdi",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 599,
    "y": 686
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "transform",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "13",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "input-fuktig_bad",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "input",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "fuktighet",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 388,
    "y": 467
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "action",
   "Label": "slå av vifte",
   "SuccessTransition": "12",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:17_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 470,
    "y": 946
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "action",
   "Label": "slå på vifte",
   "SuccessTransition": "11",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:17_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 172,
    "y": 951
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "action",
   "Label": "slå på vifte",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "slå på vifte",
      "message_no": "slå på vifte",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 98,
    "y": 1167
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "action",
   "Label": "Slå av vifte",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Slå av vifte",
      "message_no": "Slå av vifte",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 468,
    "y": 1183
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "dif_fuktighet",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 5,
       "ValueType": "int"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "9",
    "TrueTransition": "10"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 256,
    "y": 704
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

1 Like