Mill plugin brekt igjen?


Oppgraderte Mill appen under playground og nå viser den ikke lenger temperaturen på Mill-enhetene. Gjelder alle 7 enhetene, andre enheter viser temp som normalt. Er gen 2 enheter.

https://status.futurehome.io/

Jeg har sett den, men leste det som at det gjelder gen 3.

“You will still be able to control gen 1 and gen 2 devices.”

Hei!
Det er problemer med å hente målt temp på alle generasjonene. Gen. 3 er heller ikke mulig å justere ønsket temp på, men det er mulig på gen. 1 og 2.
Håper det var oppklarende :+1:

1 Like

Hva er status på dette? Burde ikke ta så lang tid å fikse?

Om det er Mill sitt API som er brekt, burde ikke dette også påvirke integrasjonen med Tibber og andre tredjeparter også? Er kun hos FH det sluttet å virke.

Feilen er utbedret, interntestet og skal til beta nå. Regner med at den blir sluppet snart :smiley:
Har dessverre ikke noe info om hvorfor ikke Tibber og andre er berørt, men jeg har etterspurt mer info om dette.

1 Like

@EspenB “Snart” viste seg å være nærmere enn først antatt. Oppdateringen er nå tilgjengelig via Playground :smiley: