Panasonic Comfort Cloud - Varmepumpe

Jeg har laget en Flow for Panasonic Comfort Cloud som jeg ønsker å dele, og den kan benyttes om du bruker appen Comfort Cloud. Du burde opprette en egen bruker for dette, da den vil sørge for at du logges ut av appen (brukere kan ikke deles, da vil token utløpe).

Den er helt basic nå, da Futurehome X kun støtter termostat, ikke modus eller viftestyring. Kommer til å legge støtte for det når appen støtter noe slikt.

Brukernavn og passord legges under settings i Flow’en.

{
 "Id": "O9HaVGhKCqIJcID",
 "ClassId": "IvVC1B5xpBZpeZr",
 "Author": "lostfields",
 "Version": 0,
 "Name": "panasonic",
 "Group": "virtual-device",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "2",
   "Type": "rest_action",
   "Label": "login",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Headers": [
     {
      "Name": "Content-type",
      "Value": "application/json"
     },
     {
      "Name": "Accept",
      "Value": "application/json"
     },
     {
      "Name": "X-APP-TYPE",
      "Value": "1"
     },
     {
      "Name": "X-APP-VERSION",
      "Value": "2.0.0"
     },
     {
      "Name": "User-Agent",
      "Value": "Futurehome"
     }
    ],
    "LogResponse": true,
    "Method": "POST",
    "RequestPayloadType": "json",
    "RequestTemplate": "{\n  \"language\": \"0\",\n  \"loginId\": \"{{ setting \"username\" }}\",\n  \"password\": \"{{ setting \"password\" }}\"\n}",
    "ResponseMapping": [
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.uToken",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "auth_token",
      "TargetVariableType": "string",
      "UpdateTriggerMessage": true
     }
    ],
    "Url": "https://accsmart.panasonic.com/auth/login"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 2314,
    "y": 271
   },
   "TypeAlias": "HTTP msg"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "transform",
   "Label": "set header",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "headers",
    "TargetVariableType": "str_map",
    "Template": "{\"X-User-Authorization\":\"{{ variable \"auth_token\" false }}\", \"Content-Type\":\"application/json\", \"Accept\": \"application/json\", \"User-Agent\": \"Futurehome\", \"X-APP-TYPE\": \"1\", \"X-APP-VERSION\": \"2.0.0\"}",
    "TransformType": "template",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 2315,
    "y": 491
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "rest_action",
   "Label": "get groups",
   "SuccessTransition": "47",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "14",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Headers": [],
    "HeadersVariableName": "headers",
    "LogResponse": true,
    "Method": "GET",
    "RequestPayloadType": "json",
    "RequestTemplate": "",
    "ResponseMapping": [
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.groupList[0].deviceList[0].deviceGuid",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "device_guid",
      "TargetVariableType": "string"
     }
    ],
    "Url": "https://accsmart.panasonic.com/device/group"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1780,
    "y": 486
   },
   "TypeAlias": "HTTP msg"
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "wait",
   "Label": "wait for login",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 10000,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 2310,
    "y": 795
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  },
  {
   "Id": "15",
   "Type": "time_trigger",
   "Label": "update status",
   "SuccessTransition": "48",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultMsg": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "Expressions": [
     {
      "Comments": "",
      "Expression": "*/5 * * * *",
      "Name": ""
     }
    ],
    "GenerateAstroTimeEvents": false,
    "Latitude": 0,
    "Longitude": 0,
    "SunriseTimeOffset": 0,
    "SunsetTimeOffset": 0
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1879,
    "y": 122
   },
   "TypeAlias": "Time trigger"
  },
  {
   "Id": "16",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Set mode",
   "SuccessTransition": "17",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:thermostat/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "cmd.mode.set",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": true,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "sup_modes": [
      "off",
      "auto",
      "heat",
      "cool"
     ]
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 34,
    "y": 259
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "17",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "save mode",
   "SuccessTransition": "19",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "setpoint_mode",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 21,
    "y": 476
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "18",
   "Type": "trigger",
   "Label": "get mode",
   "SuccessTransition": "19",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:thermostat/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "cmd.mode.get_report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "sup_modes": [
      "off",
      "heat",
      "cool"
     ]
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 257,
    "y": 260
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "19",
   "Type": "action",
   "Label": "send mode",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:thermostat/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "evt.mode.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "heat",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "mode",
    "VariableType": "string",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 43,
    "y": 1107
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "20",
   "Type": "trigger",
   "Label": "get temp",
   "SuccessTransition": "21",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:sensor_temp/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "sensor_temp",
   "ServiceInterface": "cmd.sensor.get_report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "string"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "sup_units": [
      "C"
     ]
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 976,
    "y": 254
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "21",
   "Type": "action",
   "Label": "report temp",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:sensor_temp/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "sensor_temp",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 24,
     "ValueType": "float"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "unit": "C"
    },
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "temperature",
    "VariableType": "float",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 799,
    "y": 1103
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "22",
   "Type": "trigger",
   "Label": "set point",
   "SuccessTransition": "23",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:thermostat/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "cmd.setpoint.set",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "sup_setpoints": [
      "heat",
      "cool",
      "auto"
     ]
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1441,
    "y": 253
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "23",
   "Type": "transform",
   "Label": "extract setpoint",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "Path": "$val.temp",
      "TargetVariableName": "setpoint_temp",
      "TargetVariableType": "float",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1442,
    "y": 875
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "25",
   "Type": "action",
   "Label": "send setpoint",
   "SuccessTransition": "43",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:thermostat/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "evt.setpoint.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "temp": "19",
      "type": "heat",
      "unit": "C"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "setpoint_template",
    "VariableType": "str_map",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "sup_setpoints": [
      "heat",
      "cool",
      "auto",
      "off"
     ]
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1188,
    "y": 1109
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "27",
   "Type": "rest_action",
   "Label": "get device",
   "SuccessTransition": "29",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "14",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Headers": [],
    "HeadersVariableName": "headers",
    "LogResponse": true,
    "Method": "GET",
    "RequestPayloadType": "json",
    "RequestTemplate": "",
    "ResponseMapping": [
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.parameters.temperatureSet",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "device_temp",
      "TargetVariableType": "float"
     },
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.parameters.operationMode",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "device_mode_index",
      "TargetVariableType": "int"
     },
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.parameters.insideTemperature",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "temperature",
      "TargetVariableType": "float"
     }
    ],
    "Url": "https://accsmart.panasonic.com/deviceStatus/now/{{ variable \"device_guid\" false }}"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1941,
    "y": 1637
   },
   "TypeAlias": "HTTP msg"
  },
  {
   "Id": "28",
   "Type": "transform",
   "Label": "template from device",
   "SuccessTransition": "25",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "setpoint_template",
    "TargetVariableType": "str_map",
    "Template": " {\n  \"temp\": \"{{variable \"device_temp\" false}}\",\n  \"type\": \"{{ variable \"device_mode\" false }}\",\n  \"unit\": \"C\"\n }",
    "TransformType": "template",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1193,
    "y": 875
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "29",
   "Type": "transform",
   "Label": "transform device_mode_index",
   "SuccessTransition": "28",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "LVariableName": "device_mode_index",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "TargetVariableName": "device_mode",
    "TargetVariableType": "string",
    "Template": "",
    "TransformType": "map",
    "ValueMapping": [
     {
      "LValue": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "int"
      },
      "RValue": {
       "Value": "auto",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "LValue": {
       "Value": 1,
       "ValueType": "int"
      },
      "RValue": {
       "Value": "dry",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "LValue": {
       "Value": 2,
       "ValueType": "int"
      },
      "RValue": {
       "Value": "cool",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "LValue": {
       "Value": 3,
       "ValueType": "int"
      },
      "RValue": {
       "Value": "heat",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "LValue": {
       "Value": 4,
       "ValueType": "int"
      },
      "RValue": {
       "Value": "fan",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "Path": "",
      "TargetVariableName": "",
      "TargetVariableType": "",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1935,
    "y": 1836
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "30",
   "Type": "trigger",
   "Label": "get fantspeed",
   "SuccessTransition": "31",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:fan_ctrl/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "fan_ctrl",
   "ServiceInterface": "cmd.mode.get_report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "sup_modes": [
      "auto_low",
      "auto_mid"
     ]
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 734,
    "y": 257
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "31",
   "Type": "action",
   "Label": "send fan",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:fan_ctrl/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "fan_ctrl",
   "ServiceInterface": "evt.mode.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 486,
    "y": 1107
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "32",
   "Type": "trigger",
   "Label": "set fanspeed",
   "SuccessTransition": "33",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:fan_ctrl/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "fan_ctrl",
   "ServiceInterface": "cmd.mode.set",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 511,
    "y": 258
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "33",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "save fanspeed",
   "SuccessTransition": "31",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "setpoint_fanspeed",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 497,
    "y": 470
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "36",
   "Type": "rest_action",
   "Label": "set device temperature",
   "SuccessTransition": "27",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "14",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Headers": [],
    "HeadersVariableName": "headers",
    "LogResponse": true,
    "Method": "POST",
    "RequestPayloadType": "json",
    "RequestTemplate": "{\n \"deviceGuid\": \"{{ variable \"device_guid\" false }}\",\n \"parameters\": {\n  \"temperatureSet\": {{ variable \"script_output_temperatureSet\" false }}\n }\n}",
    "RequestVariableName": "script_output",
    "ResponseMapping": [
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.parameters.temperatureSet",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "device_temp",
      "TargetVariableType": "float"
     },
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.parameters.operationMode",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "device_mode_index",
      "TargetVariableType": "int"
     },
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.parameters.insideTemperature",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "temperature",
      "TargetVariableType": "float"
     }
    ],
    "Url": "https://accsmart.panasonic.com/deviceStatus/control"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 2294,
    "y": 1471
   },
   "TypeAlias": "HTTP msg"
  },
  {
   "Id": "37",
   "Type": "trigger",
   "Label": "get setpoint",
   "SuccessTransition": "28",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:thermostat/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "cmd.setpoint.get_report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "sup_setpoints": [
      "heat",
      "cool",
      "auto"
     ]
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1221,
    "y": 255
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "43",
   "Type": "transform",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "23",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "{ \"temp\": {{ variable \"device_temp\" false }} }",
    "TransformType": "template",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1286,
    "y": 679
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "44",
   "Type": "exec",
   "Label": "get parameter changes",
   "SuccessTransition": "45",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Command": "",
    "ExecType": "python",
    "InputVariableName": "script_input",
    "IsInputJson": true,
    "IsInputVariableGlobal": false,
    "IsOutputJson": true,
    "IsOutputVariableGlobal": false,
    "OutputVariableName": "script_output",
    "ScriptBody": "import json\nimport sys\n\ndata=json.loads(sys.argv[1])\n\ndef get_params():\n  params = {\n    \"count\": 0,\n    \"temperatureSet\": data[\"device_temp\"]\n  }\n  \n  if data[\"setpoint_temp\"] > 0 and data[\"setpoint_temp\"] != data[\"device_temp\"]:\n    params[\"count\"] += 1\n    params[\"temperatureSet\"] = data[\"setpoint_temp\"]\n\n  return params\n\ndef load():\n  print(json.dumps(get_params()))\n\nload()"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1953,
    "y": 974
   },
   "TypeAlias": "Run script"
  },
  {
   "Id": "45",
   "Type": "transform",
   "Label": "extract pssible changes",
   "SuccessTransition": "46",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "script_output",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [
     {
      "LValue": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "int"
      },
      "RValue": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "int"
      }
     }
    ],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "Path": "$.count",
      "TargetVariableName": "script_output_count",
      "TargetVariableType": "int",
      "UpdateInputVariable": false
     },
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "Path": "$.temperatureSet",
      "TargetVariableName": "script_output_temperatureSet",
      "TargetVariableType": "float",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1952,
    "y": 1145
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "46",
   "Type": "if",
   "Label": "has no changes",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "script_output_count",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "int"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "36",
    "TrueTransition": "27"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1952,
    "y": 1299
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "47",
   "Type": "transform",
   "Label": "fetch parameters",
   "SuccessTransition": "44",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "script_input",
    "TargetVariableType": "object",
    "Template": "{ \"device_guid\": \"{{ variable \"device_guid\" false }}\", \"device_temp\": {{ variable \"device_temp\" false }}, \"setpoint_temp\": {{ variable \"setpoint_temp\" false }} }",
    "TransformType": "template",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1954,
    "y": 794
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "48",
   "Type": "transform",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "49",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "49",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "device_guid_mapped",
    "TargetVariableType": "string",
    "Template": "\"{{ variable \"device_guid\" false }}\"",
    "TransformType": "template",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1783,
    "y": 288
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "49",
   "Type": "if",
   "Label": "no device_guid",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "device_guid_mapped",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "47",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1998,
    "y": 288
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  }
 ],
 "Settings": {
  "device_id": {
   "Value": "0",
   "ValueType": "int"
  },
  "house_id": {
   "Value": "0",
   "ValueType": "int"
  },
  "password": {
   "Value": "",
   "ValueType": "string"
  },
  "username": {
   "Value": "",
   "ValueType": "string"
  }
 },
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}
2 Likes

Hei!

Er det kommet noen oppdatering til denne?
Jeg får den nemlig ikke til å fungere

Jeg vet Panasonic har gjort noen endringer i sitt API :slight_smile:

Det er blitt noen endringer på versjon og user-agent, så dette kan fikse det;

{
 "Id": "O9HaVGhKCqIJcID",
 "ClassId": "IvVC1B5xpBZpeZr",
 "Author": "lostfields",
 "Version": 0,
 "Name": "panasonic",
 "Group": "virtual-device",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "2",
   "Type": "rest_action",
   "Label": "login",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Headers": [
     {
      "Name": "Content-type",
      "Value": "application/json"
     },
     {
      "Name": "Accept",
      "Value": "application/json"
     },
     {
      "Name": "X-APP-TYPE",
      "Value": "1"
     },
     {
      "Name": "X-APP-VERSION",
      "Value": "1.20.0"
     },
     {
      "Name": "User-Agent",
      "Value": "G-RAC"
     }
    ],
    "LogResponse": true,
    "Method": "POST",
    "RequestPayloadType": "json",
    "RequestTemplate": "{\n  \"language\": \"0\",\n  \"loginId\": \"{{ setting \"username\" }}\",\n  \"password\": \"{{ setting \"password\" }}\"\n}",
    "ResponseMapping": [
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.uToken",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "auth_token",
      "TargetVariableType": "string",
      "UpdateTriggerMessage": true
     }
    ],
    "Url": "https://accsmart.panasonic.com/auth/login"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 2314,
    "y": 271
   },
   "TypeAlias": "HTTP msg"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "transform",
   "Label": "set header",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "headers",
    "TargetVariableType": "str_map",
    "Template": "{\"X-User-Authorization\":\"{{ variable \"auth_token\" false }}\", \"Content-Type\":\"application/json\", \"Accept\": \"application/json\", \"User-Agent\": \"G-RAC\", \"X-APP-TYPE\": \"1\", \"X-APP-VERSION\": \"1.20.0\"}",
    "TransformType": "template",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 2315,
    "y": 491
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "rest_action",
   "Label": "get groups",
   "SuccessTransition": "47",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "14",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Headers": [],
    "HeadersVariableName": "headers",
    "LogResponse": true,
    "Method": "GET",
    "RequestPayloadType": "json",
    "RequestTemplate": "",
    "ResponseMapping": [
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.groupList[0].deviceList[0].deviceGuid",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "device_guid",
      "TargetVariableType": "string"
     }
    ],
    "Url": "https://accsmart.panasonic.com/device/group"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1780,
    "y": 486
   },
   "TypeAlias": "HTTP msg"
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "wait",
   "Label": "wait for login",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 30000,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 2310,
    "y": 795
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  },
  {
   "Id": "15",
   "Type": "time_trigger",
   "Label": "update status",
   "SuccessTransition": "48",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultMsg": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "Expressions": [
     {
      "Comments": "",
      "Expression": "*/5 * * * *",
      "Name": ""
     }
    ],
    "GenerateAstroTimeEvents": false,
    "Latitude": 0,
    "Longitude": 0,
    "SunriseTimeOffset": 0,
    "SunsetTimeOffset": 0
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1879,
    "y": 122
   },
   "TypeAlias": "Time trigger"
  },
  {
   "Id": "16",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Set mode",
   "SuccessTransition": "17",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:thermostat/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "cmd.mode.set",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": true,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "sup_modes": [
      "off",
      "auto",
      "heat",
      "cool"
     ]
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 34,
    "y": 259
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "17",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "save mode",
   "SuccessTransition": "19",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "setpoint_mode",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 21,
    "y": 476
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "18",
   "Type": "trigger",
   "Label": "get mode",
   "SuccessTransition": "19",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:thermostat/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "cmd.mode.get_report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "sup_modes": [
      "off",
      "heat",
      "cool"
     ]
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 257,
    "y": 260
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "19",
   "Type": "action",
   "Label": "send mode",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:thermostat/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "evt.mode.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "heat",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "mode",
    "VariableType": "string",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 43,
    "y": 1107
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "20",
   "Type": "trigger",
   "Label": "get temp",
   "SuccessTransition": "21",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:sensor_temp/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "sensor_temp",
   "ServiceInterface": "cmd.sensor.get_report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "string"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "sup_units": [
      "C"
     ]
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 976,
    "y": 254
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "21",
   "Type": "action",
   "Label": "report temp",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:sensor_temp/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "sensor_temp",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 24,
     "ValueType": "float"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "unit": "C"
    },
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "temperature",
    "VariableType": "float",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 799,
    "y": 1103
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "22",
   "Type": "trigger",
   "Label": "set point",
   "SuccessTransition": "23",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:thermostat/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "cmd.setpoint.set",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "sup_setpoints": [
      "heat",
      "cool",
      "auto"
     ]
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1441,
    "y": 253
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "23",
   "Type": "transform",
   "Label": "extract setpoint",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "Path": "$val.temp",
      "TargetVariableName": "setpoint_temp",
      "TargetVariableType": "float",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1442,
    "y": 875
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "25",
   "Type": "action",
   "Label": "send setpoint",
   "SuccessTransition": "43",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:thermostat/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "evt.setpoint.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "temp": "19",
      "type": "heat",
      "unit": "C"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "setpoint_template",
    "VariableType": "str_map",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "sup_setpoints": [
      "heat",
      "cool",
      "auto",
      "off"
     ]
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1188,
    "y": 1109
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "27",
   "Type": "rest_action",
   "Label": "get device",
   "SuccessTransition": "29",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "14",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Headers": [],
    "HeadersVariableName": "headers",
    "LogResponse": true,
    "Method": "GET",
    "RequestPayloadType": "json",
    "RequestTemplate": "",
    "ResponseMapping": [
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.parameters.temperatureSet",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "device_temp",
      "TargetVariableType": "float"
     },
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.parameters.operationMode",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "device_mode_index",
      "TargetVariableType": "int"
     },
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.parameters.insideTemperature",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "temperature",
      "TargetVariableType": "float"
     }
    ],
    "Url": "https://accsmart.panasonic.com/deviceStatus/now/{{ variable \"device_guid\" false }}"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1941,
    "y": 1637
   },
   "TypeAlias": "HTTP msg"
  },
  {
   "Id": "28",
   "Type": "transform",
   "Label": "template from device",
   "SuccessTransition": "25",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "setpoint_template",
    "TargetVariableType": "str_map",
    "Template": " {\n  \"temp\": \"{{variable \"device_temp\" false}}\",\n  \"type\": \"{{ variable \"device_mode\" false }}\",\n  \"unit\": \"C\"\n }",
    "TransformType": "template",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1193,
    "y": 875
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "29",
   "Type": "transform",
   "Label": "transform device_mode_index",
   "SuccessTransition": "28",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "LVariableName": "device_mode_index",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "TargetVariableName": "device_mode",
    "TargetVariableType": "string",
    "Template": "",
    "TransformType": "map",
    "ValueMapping": [
     {
      "LValue": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "int"
      },
      "RValue": {
       "Value": "auto",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "LValue": {
       "Value": 1,
       "ValueType": "int"
      },
      "RValue": {
       "Value": "dry",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "LValue": {
       "Value": 2,
       "ValueType": "int"
      },
      "RValue": {
       "Value": "cool",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "LValue": {
       "Value": 3,
       "ValueType": "int"
      },
      "RValue": {
       "Value": "heat",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "LValue": {
       "Value": 4,
       "ValueType": "int"
      },
      "RValue": {
       "Value": "fan",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "Path": "",
      "TargetVariableName": "",
      "TargetVariableType": "",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1935,
    "y": 1836
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "30",
   "Type": "trigger",
   "Label": "get fantspeed",
   "SuccessTransition": "31",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:fan_ctrl/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "fan_ctrl",
   "ServiceInterface": "cmd.mode.get_report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "sup_modes": [
      "auto_low",
      "auto_mid"
     ]
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 734,
    "y": 257
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "31",
   "Type": "action",
   "Label": "send fan",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:fan_ctrl/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "fan_ctrl",
   "ServiceInterface": "evt.mode.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 486,
    "y": 1107
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "32",
   "Type": "trigger",
   "Label": "set fanspeed",
   "SuccessTransition": "33",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:fan_ctrl/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "fan_ctrl",
   "ServiceInterface": "cmd.mode.set",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 511,
    "y": 258
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "33",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "save fanspeed",
   "SuccessTransition": "31",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "setpoint_fanspeed",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 497,
    "y": 470
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "36",
   "Type": "rest_action",
   "Label": "set device temperature",
   "SuccessTransition": "27",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "14",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Headers": [],
    "HeadersVariableName": "headers",
    "LogResponse": true,
    "Method": "POST",
    "RequestPayloadType": "json",
    "RequestTemplate": "{\n \"deviceGuid\": \"{{ variable \"device_guid\" false }}\",\n \"parameters\": {\n  \"temperatureSet\": {{ variable \"script_output_temperatureSet\" false }}\n }\n}",
    "RequestVariableName": "script_output",
    "ResponseMapping": [
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.parameters.temperatureSet",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "device_temp",
      "TargetVariableType": "float"
     },
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.parameters.operationMode",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "device_mode_index",
      "TargetVariableType": "int"
     },
     {
      "IsVariableGlobal": false,
      "Name": "",
      "Path": "$.parameters.insideTemperature",
      "PathType": "json",
      "TargetVariableName": "temperature",
      "TargetVariableType": "float"
     }
    ],
    "Url": "https://accsmart.panasonic.com/deviceStatus/control"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 2294,
    "y": 1471
   },
   "TypeAlias": "HTTP msg"
  },
  {
   "Id": "37",
   "Type": "trigger",
   "Label": "get setpoint",
   "SuccessTransition": "28",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:thermostat/ad:O9HaVGhKCqIJcID_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "cmd.setpoint.get_report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "sup_setpoints": [
      "heat",
      "cool",
      "auto"
     ]
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1221,
    "y": 255
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "43",
   "Type": "transform",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "23",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "{ \"temp\": {{ variable \"device_temp\" false }} }",
    "TransformType": "template",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1286,
    "y": 679
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "44",
   "Type": "exec",
   "Label": "get parameter changes",
   "SuccessTransition": "45",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Command": "",
    "ExecType": "python",
    "InputVariableName": "script_input",
    "IsInputJson": true,
    "IsInputVariableGlobal": false,
    "IsOutputJson": true,
    "IsOutputVariableGlobal": false,
    "OutputVariableName": "script_output",
    "ScriptBody": "import json\nimport sys\n\ndata=json.loads(sys.argv[1])\n\ndef get_params():\n  params = {\n    \"count\": 0,\n    \"temperatureSet\": data[\"device_temp\"]\n  }\n  \n  if data[\"setpoint_temp\"] > 0 and data[\"setpoint_temp\"] != data[\"device_temp\"]:\n    params[\"count\"] += 1\n    params[\"temperatureSet\"] = data[\"setpoint_temp\"]\n\n  return params\n\ndef load():\n  print(json.dumps(get_params()))\n\nload()"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1953,
    "y": 974
   },
   "TypeAlias": "Run script"
  },
  {
   "Id": "45",
   "Type": "transform",
   "Label": "extract pssible changes",
   "SuccessTransition": "46",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "script_output",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [
     {
      "LValue": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "int"
      },
      "RValue": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "int"
      }
     }
    ],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "Path": "$.count",
      "TargetVariableName": "script_output_count",
      "TargetVariableType": "int",
      "UpdateInputVariable": false
     },
     {
      "IsTargetVariableGlobal": false,
      "Path": "$.temperatureSet",
      "TargetVariableName": "script_output_temperatureSet",
      "TargetVariableType": "float",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1952,
    "y": 1145
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "46",
   "Type": "if",
   "Label": "has no changes",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "script_output_count",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "int"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "36",
    "TrueTransition": "27"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1952,
    "y": 1299
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "47",
   "Type": "transform",
   "Label": "fetch parameters",
   "SuccessTransition": "44",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "script_input",
    "TargetVariableType": "object",
    "Template": "{ \"device_guid\": \"{{ variable \"device_guid\" false }}\", \"device_temp\": {{ variable \"device_temp\" false }}, \"setpoint_temp\": {{ variable \"setpoint_temp\" false }} }",
    "TransformType": "template",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1954,
    "y": 794
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "48",
   "Type": "transform",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "49",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "49",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "device_guid_mapped",
    "TargetVariableType": "string",
    "Template": "\"{{ variable \"device_guid\" false }}\"",
    "TransformType": "template",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1783,
    "y": 288
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "49",
   "Type": "if",
   "Label": "no device_guid",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "device_guid_mapped",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "47",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1998,
    "y": 288
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  }
 ],
 "Settings": {
  "device_id": {
   "Value": "0",
   "ValueType": "int"
  },
  "house_id": {
   "Value": "0",
   "ValueType": "int"
  },
  "password": {
   "Value": "",
   "ValueType": "string"
  },
  "username": {
   "Value": "",
   "ValueType": "string"
  }
 },
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}

X-APP-VERSION må settes til 1.20.0
User-Agent måt settes til G-RAC

Jeg har planer om å lage en playground app istedenfor. Hadde nok vært mer stabilt

Takk! Skal teste :slight_smile:

En playground app hadde vært magisk :slight_smile:

Jeg får denne feilmeldingen i loggen:

021-12-08 10:35:00.004 info fnode Next task will run at:2021-12-08 10:40:00
2021-12-08 10:35:00.005 info fnode Executing Node . Name =
2021-12-08 10:35:00.006 info fnode Transform type = template
2021-12-08 10:35:00.007 warning fnode Error Unmarshaled template outputunexpected end of JSON input
2021-12-08 10:35:00.01 error flow Node executed with error . Doing error transition to 49. Error : unexpected end of JSON input
2021-12-08 10:35:00.014 error fnode Can’t get variable from context.Error : Not Found
2021-12-08 10:35:00.018 error flow Node executed with error . Doing error transition to . Error : Not Found
2021-12-08 10:36:58.587 info fnode Executing Node . Name = send mode
2021-12-08 10:36:58.592 error fnode Can’t get variable . Error:Not Found
2021-12-08 10:36:58.596 error flow Node executed with error . Doing error transition to . Error : Not Found

Det er åpent for at eksterne folk kan utvikler playground apper :slight_smile:
dev.futurehome.io

i tillegg så støtter appen også modus nå FYI :wink:

jeg også fikk JSON input feil, og det fungerte sånn “plutselig”. Litt vanskelig å si hva som er galt da debugging-mulighet i Flows er minimal. Det er uansett noe galt med JSON input til go-koden, kanskje man må akseptere noen nye vilkår?

Jeg føler at jeg må ta en titt på playground og lage en bedre integrasjon. Eneste ulempe der er at den ikke kan bli “offentlig” fordi autentiseringen til Panasonic er ikke god da man MÅ lagre brukernavn/passord i playground appen (ingen OAuth2 støtte).

Prøv en start/stopp, deaktiver, eller register as service eller noe slikt for å se om noe blir trigga litt annerledes da.