Roborock app?

Leste litt i denne tråden fra Homey, om hvordan en henter ut Token fra Roborock S50 -er det en fremtidig mulighet for en roborock integrasjon via playground app, der en bare legger inn Token?

The main reason why Roborock app doesn’t exist in Playgrounds yet is complicated token extraction process. But I know that some users have integrated Roborock into FH using Node-Red .

1 Like

would it not then be better to just “make it” and those willing to extract the token with the complicated method, could have a go? :slight_smile:

1 Like

Kommer det støtte for Roborock?

Stem gjerne her :slight_smile: