Smarthub Offline, men svarer på Ping

Jeg er på juleferie og smarthubben gikk offline. Den svarer på Ping, men app og fimp ui er offline. Er det noen triks for å restarte hubben?

Du har vel gjerne kome attende frå joleferie no, men viss alt har gått i lås slik som du beskriv så trur eg ikkje det er anna som nyttar enn å nappe ut stikkontakten til smarthuben. Elles kan det vere ei lita mogelegheit for at ein telefon til FH si brukarstøtte kan hjelpe neste gong, dei kan gjerne klare å lure seg inn og få starta huben på nytt. :slight_smile:

1 Like