Smarthub update

kind-owl 1.3.3

  • Ignoring devices without room while processing temperature and humidity reports
  • Improved logging

2 Likes

Gode greier! :smiley: :+1: Ikkje at dette med fullt av unødige rapportar i tidslinja har vore eit veldig stort og alvorleg problem, men eg kjenner det kjem til å verte heilt greitt å sleppe det. :wink:

1 Like