Strømsparing

Hvordan kan jeg slå av enheter etter hvor mye strøm jeg bruker? Dvs hvordan kan jeg sette opp en listem med enheter som skal slås av i en gitt rekkefølge dersom strømforbruket f eks er over 10 kw?

Du kan skru av en eller flere komponenter ved en gitt effekt via Appen og Automasjoner. Velg da sensor og watt-HAN sensoren, som du må ha tilkoblet kWh-måleren i sikringsskapet. Hvis du vil ha rekkefølge, så kan du differensiere på effekt, eller så må du over i Thingsplex for og løse rekkefølge systemet.

Obs. Husk og lag en automasjon som også skrur utstyret på igjen (dette går ikke av seg selv).