Tapatalk

Er det mulig å få forum.futurehome.io lagt til for bruk sammen med tapatalk? Lettere å gå updates pr telefon :slight_smile:

Jeg bruker Discource Hub

1 Like

Fungerte det - liker tapatalk UI bedre- men får bruke den enn så lenge :wink:

Og så litt selvskryt:

1 Like