Slack eller FH forum?

Hei,

Ser at Slack fortsatt er operativ. @futurehome; hvorfor er to slike rom aktive? Vet ikke med andre, men jeg blir forvirret av det. Hva er forskjellen og hva bør vi bruke?

1 Like

Heilt einig. Eg meiner òg at der bør satsast på ein av delane.

Helt enig at det bør samles på ett sted. Jeg foretrekker selv forumet, dette fordi det er enkelt å søke, det er lett å finne frem uten å måtte gå inn og ut av kanaler, og sist - men ikke minst: postene forsvinner ikke etter en viss tid.

2 Likes
Hva foretrekker du?
  • Forumet
  • Slack

0 voters

1 Like

Dette er eit særs viktig poeng. Det er fleire gonger eg har leita etter noko på Slack berre for å finne ut at det har “gått ut på dato”.

Dette var eitt av hovudargumenta for at FH starta dette forumet.

2 Likes

Synes slack kanalen kan avvikles. Blir bare rotete å ha begge deler aktive

3 Likes

Helt uenig, som et community-hjelp-verktøy er slack overlegent. Det gir bedre og raskere flyt i dialogen mellom flere kunder som hjelper hverandre, dette kan ikke et forum erstatte.

Historisk sett har Slack vært noe annet, FH har hatt direkte dialog med kunder der og gitt fantastisk hjelp, dette skalerer ikke og dialog gjennom dette forumet er nok et bedre valg for den biten - og en del annet. Så langt har FH kun gjort mindre justeringer på slack for å tydeliggjøre skillet mellom slack og forumet, men mange har ikke fått det med seg og kanalene indikerer fortsatt i for liten grad hva de er begrenset til. Det riktige er derfor ikke å legge ned slack men å ytterligere tydeliggjøre hva slack nå er ment å være. Noen kanaler lukkes, topics bør oppdateres og @futurehome bør fjernes.

1 Like

Eg tykkjer du har mange gode og relevante poeng, @tormodt.

Før forumet vart offisielt lansera så vart eg spurd om å vere med å teste det før det vart opna heilt opp. Eg uttrykte då skepsis i høve til å gå bort frå Slack og over til eit forum. Grunnane til det var mykje det same som du nemner.

Hovudargumentet til FH var då at med eit forum så ville ting som vart posta verte liggjande permanent.

Etter å ha hatt forumet oppe og stå ei stund så må eg seie at eg meiner akkurat det er eit særs godt argument. Det pluss at det på forumet er enklare å lage guidar og FAQ-trådar som kan fange opp ein del av dei spørsmåla som går att.

Slik som det er no, med både forum og Slack aktive, så tykkjer eg det vert noko rotete. Eg veit eg har sett eit bra innlegg ein plass, men var det her eller der? Viss ikkje eg finn det så tek eg til å lure på om det har lege på Slack og “gått ut på dato”.

Det kan godt skje at den beste løysinga totalt sett er å behalde båe desse kanalane. Personleg skulle eg helst ynskje å få samla mest mogeleg god informasjon og kompetanse på ein plass (forumet), men viss det fører til at somme aktive brukarar fell frå og me mistar ein levande og lærerik dialog så er ikkje det bra…

Skal tru om det hadde vore mogeleg å lage trådar på forumet der ein kunne diskutere spesifikke saker (t.d. ein for ID Lock, ein for Z-Wave, ein for integrasjonar og så vidare). Kunne det fungera som ei brukbar erstatning for Slack, tru…? :thinking:

Helt enig i at Slack ikke dekker dokumenteringsbehovet, vi trenger forumet til å lage oversikter, oppskrifter, lagre tips og eksportere flows. Det er perfekt til å kategorisere og er godt søkbart uten holdbarhetsdato. Men å føre en dialog og gi / få raske svar er det ikke laget for, det er her slack kommer inn.

Vi trenger begge deler, mener jeg. Å lage diskusjonstråder her vil aldri kunne erstatte chat-funksjonen på Slack, det blir like feil som å bruke Slack som dokumentasjonsplattform.

Vi har nå to verktøy som begge løser hvert sitt unike behov, det eneste som gjenstår er å spisse de til å gjøre det enda tydeligere for alle hva som er hva. Dette kan kun Futurehome løse ved å fjerne / rename kanaler og endre topics til å tydeliggjøre formålet med Slack. Samtidig bør det informeres om hva som hører hjemme hvor. Inntil Futurehome rydder opp på Slack forstår jeg forvirringen, men løsningen er ikke å slette.

Når man diskuterer et problem på Slack og kommer til en konklusjon bør problem og løsning dokumenteres i rett område her på forumet. Men å føre hele dialogen mellom mange forskjellige personer her ville bare gjort det vanskeligere for andre å lese seg frem til riktig problem og løsning, og ikke minst tatt dagesvis / ukesvis å gjennomføre. Slack gir oss mulighet til å konkludere gjennom direkte dialog med raske spørsmål og svar på en måte som svært få andre verktøy kan løse.

1 Like