Tthingsplex - IF Switch og variabler

Noen som vet om der er mulig i Thingsplex å la en «IF Switch» sjekke mot en global variabel istedenfor å taste inn et tall ? Ser ikke ut til at man kan velge en variabel under «value» på høyre side. Ønsker å sjekke mot float variabelen «Power_Limit»

2 Likes

Er mulig, men du må gå via ein omveg via Transform node. La den ta følgjande kalkulasjon og lagra den i ny “In memory” variabel “Alarm_margin”, “EV_Margin” e.l. (navnet på variabelen vel du naturligvis sjølv - eksempla er egna i tilfelle du ynskjer å få notifikasjon på mobilen, og slå av feks elbilladeren i samme flow, men med forskjellige alarmgrenser):

Alarm_Limit-input
Alarm_Limit og EV_Limit kan ikkje vera “In memory”, for i motsetning til “margin” ynskjer du å beholda disse variablane om hubben blir restarta e.l.

Deretter set du opp den nye variabelen i IF noden, med condition >0 og drar ein strek frå den grønne prikken (dvs “true”) til valgfri actionnode.

Her er eit enkelt eksempel på ein ganske lik flow som den du prøver å få til:

2 Likes

Tusen takk for tilbakemelding, men må si jeg ikke henger helt med her.
Ser ikke helt hvilke variabler man skal ha i Transform noden for at den skal returnere >0 hvis avlest effekt er større en Limit. Avlest effekt fra Tiber puls ser ut til å havne i «Trigger variable» ønsker å sjekke denne mot: «Power_Limit» som er en global variabel. Da kan man enkelt endre denne til f.eks 5000 eller 10000. Egentlig er det bare å sjekke om: «Trigger variable» - «Power_Limit» > 0

Jeg har laget en flow og har fått den til å trigge som jeg ønsker, men da må man skrive inn verdien i «IF Condition» utrykket. Det er ikke så elegant da jeg tenker videre at strømtrekket må være større en «Power_Limit» i noen minutter før man begynner å skru av ting. Fikk det til ved å inkrementere en variabel.

Ellers tenkte jeg å sende en «Push Notification» hvis systemet blir trigget, med effekten i meldingen, men det fikk jeg ikke til.

Tenkte jeg kunne lese effekten til forskjellige varmekabler etter en prioriteringsliste, men får ikke lest effekt:
Sender: basic cmd.lvl.get_report pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:basic/ad:9_1
Leser: basic evt.lvl.report pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:basic/ad:9_1

Men det ser ikke ut til å fungere. Noen tips ?

Her er bilde av Flowen jeg har begynt å leke med:

{
 "Id": "9f221bf0-5a11-11ed-bb55-cd7639cfff17",
 "ClassId": "9f221bf0-5a11-11ed-bb55-cd7639cfff17",
 "Author": "xxxxxxxxxx",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-11-01T18:18:44.911381Z",
 "UpdatedAt": "2022-11-20T22:20:20.658631005+01:00",
 "Name": "TEST Puls > 750W, Accumulated_Power > 10000 set tmp til 20, les fra termostat",
 "Group": "sensor_wattage",
 "Description": "send oppvarming settpunkt på Bad 2 etg Termostat  til 20 og etter 7 minutter send oppvarming settpunkt på Bad 2 etg Termostat  til 23 ",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "90",
   "Type": "trigger",
   "Label": "når watt verdien av Bad 2 etg Termostat er høyere enn 750W",
   "SuccessTransition": "91",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:tibber/ad:1/sv:meter_elec/ad:2d243b4a-8b93-4016-99b5-aeabf1b908b0",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": null,
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "unit",
    "PropFilterValue": "W",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "{'PropFilterName': 'unit', 'PropFilterValue': 'W'}",
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": null,
    "ValueJPathResultType": null,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "18",
     "nodeName": "wattage",
     "nodeType": "wattage"
    },
    "x": 434,
    "y": 224
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": "1135 W"
  },
  {
   "Id": "91",
   "Type": "if",
   "Label": "> 3000",
   "SuccessTransition": "92",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "tpflow",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 3000,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "107",
    "TrueTransition": "95"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": null,
     "nodeName": "If",
     "nodeType": "wattage"
    },
    "x": 430,
    "y": 401
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "92",
   "Type": "action",
   "Label": " Bad 2 etg Termostat til 20",
   "SuccessTransition": "93",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:thermostat/ad:9_1",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "cmd.setpoint.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "temp": "20",
      "type": "heat",
      "unit": "C"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "18",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "x": 117,
    "y": 1835
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "93",
   "Type": "wait",
   "Label": "30 sek",
   "SuccessTransition": "112",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 30000,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": null,
     "nodeName": "wait",
     "nodeType": "deviceTimeout"
    },
    "x": 110,
    "y": 2007
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  },
  {
   "Id": "95",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "To Current_power(float)",
   "SuccessTransition": "105",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "Current_power",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 432,
    "y": 566
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "97",
   "Type": "action",
   "Label": "Les effekten på badet",
   "SuccessTransition": "104",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:basic/ad:9_1",
   "Service": "basic",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.get_report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": "null"
    },
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 231,
    "y": 1297
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "104",
   "Type": "receive",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "111",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:basic/ad:9_1",
   "Service": "basic",
   "ServiceInterface": "evt.lvl.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 120,
    "ValueFilter": {
     "Value": "{'PropFilterName': 'unit', 'PropFilterValue': 'W'}",
     "ValueType": "object"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 219,
    "y": 1467
   },
   "TypeAlias": "Wait event"
  },
  {
   "Id": "105",
   "Type": "transform",
   "Label": "Accumulated_Power + Current_power",
   "SuccessTransition": "110",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "Accumulated_Power + Current_power",
    "IsLVariableGlobal": true,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": true,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "Current_power",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "Accumulated_Power",
    "TargetVariableType": "float",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 425,
    "y": 746
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "107",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Accumulated_Power = 0",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "float"
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "Accumulated_Power",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 764,
    "y": 558
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "108",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Accumulated_Power = 0",
   "SuccessTransition": "97",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "float"
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "Accumulated_Power",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 269,
    "y": 1109
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "110",
   "Type": "if",
   "Label": "Accumulated_Power > 10 000",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Accumulated_Power",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 10000,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "108"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 412,
    "y": 929
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "111",
   "Type": "if",
   "Label": "> 750 Watt",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TrueTransition": "92",
    "FalseTransition": "",
    "Expression": [
     {
      "Operand": "eq",
      "LeftVariableName": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "RightVariable": {
       "Value": 750,
       "ValueType": "int"
      },
      "BooleanOperator": ""
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 206,
    "y": 1650,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "112",
   "Type": "action",
   "Label": "Bad 2 etg Termostat til 23",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:thermostat/ad:9_1",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "cmd.setpoint.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "temp": "23",
      "type": "heat",
      "unit": "C"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 104,
    "y": 2198
   },
   "TypeAlias": "Action"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": true,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_first"
}

Innbiller meg eg har svart på spørsmålet, har eg ikkje? :thinking:

Er ikkje heilt rett fram å få til, men ser ut som du er på god veg til å finna ei kreativ løysing på problemet.

Denne er heller ikkje heilt rett fram, men mulig du finn noko inspirasjon her:

Jo, du kom med noen tips. Det er bare jeg som ikke helt forstår hvordan kalkulasjonen i Transform noden fungerer. I eksempelet er det som expression skrevet input-meter_old. Er det her skrevet en formel? Kalkulasjonen skal jo resultere i at meter_increment skal bli >0 hvis strømtrekket er over limit. Sammenlignet med andre programmeringsspråk er vel ikke dette helt intuitivt ?

Kalkulasjonen i eksempelet over er ikkje relevant for din case, men framgangsmåten er den samme. Du må bytta ut uttrykket input-meter_old med Alarm_Limit-input - eller i ditt konkrete eksempel Power_Limit-input.