Utregnet strømkostnad pr døgn

Har måling av strømforbruk i futurehome-appen, og ser graf over hvor mye jeg brukt pr time og pr døgn. Futurehome vet hvilken strømsone jeg er i, og vet dermed strømprisen min, er det noen måte å få utregnet hva den enkelt time og døgn koster meg totalt?

1 Like

Hei!
Pr. nå er ikke dette en funksjon i appen. Men legg gjerne inn forslag på feedback.futurehome.io!