Variabel i Header og Request template på Http msg

Jeg henter ut forbruk på lader fra Easee Cloud api. De har nytt token hvert døgn. Er det noen metode for å bruke variabel i Header? Får ikke til dette.

Litt det samme med å hente nytt token. Da trengs det både access token og refresh token. Og det trengs da to variabler. Disse ligges i Request template. Dette ser ut som skal støttes, ihvertfall med en variabel.
Er det noen som klarer dette med to variabler?

Får til spørringene når token legges inn som tekst. Så oppsettet funker.

Jeg endte opp med å lage mitt eget API som kjører alt opp mot Easee APIet. Futurehome trenger da bare å kjøre en helt enkel request som enten pauser eller resume lading.
Men det forutsetter at du har et nettsted og kan programmere. Har brukt PHP.

Har ikke sett på hvordan det kan gjøres fullt og helt i Futurehome/Thingsplex. Du får accessToken som varer 24 timer tror jeg. Og en refreshToken som du bruker til å få ny accessToken når de 24 timene har gått.

En metode er å
1 Hent accessToken og refreshToken
2 Lagre begge token i hver sin variabel
3 Lagre tidspunkt når accessToken går ut i en variabel.
4 Når du skal kjøre spørring mot Easee så sjekker du først om tidspunkt for utløp av accessToken er passert.
5 Hvis passert, bruk refreshToken til å hente nye token som lagres på samme måte igjen og kjør så spørringen.
6 Eller kjører du bare spørringen.

Men ser problemet at om du klarer å lagre til variabler så ser de ikke ut til at du kan bruke de i en request, så da er du like langt. Mulig det kan gå med Tools > Run script. Men av alle ting bruker de GoLang der og har lite peiling på det.

For min del var det enklere å ha dette på egen server og lagre token i en database og sjekke der for hver gang. Jeg har også eget API som henter strømpriser så jeg lader kun når timesprisene er lave. Jeg bruker pause og resume.

Se ellers https://forum.futurehome.io/t/hvordan-hente-data-fra-api-og-bruke-dataene-response-mapping-og-variabler/2916/2

1 Like