Widgets

Jeg vet det er helt i starten, og hos meg virker ikke widgets enda -men det kommer nok på sikt tenker jeg!

Men er det plan for å utvide mangfold i widgets @espen ? I.e. snarveier, enkelt-enheter osv? Og således nærmest lage en custom dashboard på den måten på f.eks et nettbrett?:grin:

2 Likes

Fix for widget har dessverre blitt litt utsatt da andre litt “viktigere” ting har blitt prioritert, håper det er forståelig!

Angående konfigurerbart widget så er det ikke lagt noe plan for, men det ligger en feature request for konfigurerbart dashboard på feedback siden

1 Like

Det er forståelig, og ikke kritisk pr nå :blush: mener det var jeg som lagde request :sweat_smile:

1 Like

Hvordan går det med fix av widget nå 1 år og 2 mnd senere? :sweat_smile: vil påstå vi har ventet “litt” nå:person_shrugging:t2: