16A Puck Relé - Manuell overstyring

Hvordan er det man manuelt overstyrer dette releet? Jeg skjønner at man skal trykke inn en knapp på selve releet, men hvordan kommer man til denne knappen? Må man skru av et blindlokk for å komme til, eller er det en smartere løsning (som jeg ikke klarer å se på nettsiden til FH)?

Hei!
Det kommer helt an på hvordan reléet er montert. Om enheten er synlig, har du også tilgang til den ene knappen som er på enheten. Et annet alternativ er å koble på en ekstern impulsbryter.
image
Her er en illustrasjon som viser både knappen (PAIRING) og koblingen til bryter (EXT. SWITCH)

Takk for info!

1 Like