App update - 7.8.20

We’re excited to announce the latest update for our application, packed with new features and improvements to enhance your experience. Here’s what you can expect:

 1. Energy Price Optimisation (Now in Sweden!)
  We’re thrilled to open our doors to the Swedish market! With this update, our application now automates the optimisation of energy prices specifically for users in Sweden. This means you’ll be able to save even more on your energy bills by leveraging the best available pricing options in your area. Sit back, relax, and let the app take care of your energy costs.
 2. StrømKontroll package checklist for electricians
  For our professional electricians, we are now introducing the StrømKontroll package checklist to streamline the installation process. This handy checklist will guide you through the necessary steps, ensuring a hassle-free setup for your customers. Stay organised, save time, and provide top-notch service to homeowners using our StrømKontroll package.
 3. Futurehome thermostat firmware update process
  We are now introducing a new feature that allows you to monitor the firmware update process for your Futurehome thermostat directly from the dashboard climate tile. Keep an eye on the progress, ensure a smooth update, and enjoy optimal control over your home’s temperature.
  We hope you enjoy these new additions to our application! We’re continuously working to enhance your user experience and provide you with valuable features. If you have any feedback or questions, please reach out to our support team. Thank you for being a part of our journey as we strive to make your smart home even smarter!
  (Note: This release is intended for non-technical users and highlights the key features relevant to their experience. Technical details and bug fixes are omitted to keep the notes user-friendly.)
 4. Virtual power usage for new zigbee device types
  We’ve listened to your feedback! Now, all new device types, including switches, bulbs, and sockets, support the option to assign virtual power usage. Take control of your energy monitoring by assigning power values to these devices, allowing for a more accurate understanding of your energy consumption.

Fixed

 • App do not connect when switched between WIFI and mobile data
 • Timeline spams smarthub requests
 • Timeline show connect smarthub screen when hub is paired and offline
 • Doorlocks fail to unlock when unlocking with biometrics
 • Automation makes device trigger constantly
 • Inconsistent behaviour of revoke user access
 • Up and down button not working from dashboard shading tile
 • Failures on QR code screen cause screen refreshing
 • When garage door opens circle on security tile not appears
 • Correct day indication on the energy graph
 • “Complete profile” not appears in dashoboard
5 Likes

Denne funksjonen @espen og @Anders er bare tull å tøys. Ett tomgangsforbruk, altså, forbruk ved av er som regel under 1 watt. Dere må åpne for at man kan sette med desimaler. Det virker som dere bare har kastet funksjonen for varmekabel (som ble implementert på bakgrunn av “strømkontroll” funksjonen dere implementerte) over på vilkårlige enheter i systemet. En Z-Wave plugg fra Nexa som ikke har effektmåling innebygget, den har dere ikke åpnet for å sette effektmåling på, men dimbare pærer kan man sette effekt på (dog minimum 1 Watt som tidligere klaget over), men når man har satt toppeffekt og dimmer, så er det ingen algoritme som beregner noe så enkelt som en lavere effekt.

Er det noe vilje til å ta tak i dette?

Mvh
Marius

Hei!
Takk for tilbakemeldingen.
Jeg er for så vidt enig i at man burde kunne sette lavere enn 1 i “Off” feltet.
Noe av årsaken til at dette ble implementert er, som du nevner, at vi hadde denne funksjonaliteten i Zigbee programvaren fra før. Vi har ikke kastet den over på vilkårlige enheter, men heller åpnet for at dere kan benytte funksjonen på andre enheter enn kun termostaten. For at denne funksjonen skal fungere krever det oppdateringer i protokoll-programvaren, altså Zigbee og Z-wave, og siden vi hadde den på Zigbee fra før er det denne det nå ble åpnet for.
Jeg skal videreformidle innspillet ditt :smiley:

Problemer med Heatit Z-trm3 etter oppdatering til 7.8.20+1078 på min smarthub 1v1:
Etter problemfri drift i ett år helt frem til oppdateringen ble gjort for halvannen uke siden følgende:

 • Ingen automasjoner fungerer ift mine 4 termostater av typen Heatit Z-trm3, verken ift styring på tid (setter ned temp om natten mens varmtvannstanken er på - og en opp en del før vi står opp på morgenen) og heller ikke ift strømpris.
 • Å sette temperatur manuelt via app fungerer, men det skjer ikke umiddelbart som tidligere - det tar forholdsvis lang tid.
 • Det er ikke gjort noen endringer av automasjoner og alt annet dvs både z-wave og Zigbee fungerer.

Jeg antar meget sterkt at problemet ligger i den nye softwaren og ber om en vurdering fra dere før jeg gjør det jeg tror jeg må gjøre - nemlig bruke “svenskeknappen” dvs slette enhetene og inkludere de på nytt og gjøre mine automasjoner knyttet til termostatene på nytt.
Slik skal det ikke være!

Har fått samme problemene med Heatit Z-trm3 etter oppdatering.

1 Like

Hei folkens!
Etter tilbakemeldinger har vi startet bredere feilsøking og undersøkelser på hva som forårsaker dette. Vi jobber nå med å samle inn data, samtidig som vi kjører tester internt hos oss.
Vi gjør nå det vi kan for at termostatene skal fungere som forventet igjen!
Oppdatering kommer :smiley:

2 Likes

Godt å høre at jeg ikke er alene (egentlig ikke for deg).

Jeg har prøvd utallige omstart av huben, å slette en enhet, for så å kople den opp igjen samt legge opp nye automasjoner. Problemet fortsatt det samme.
Alt fungerer - bortsett fra automasjoner med Heatit-termostatene.

Jeg har meldt dette som en supportsak #94067, tatt en telefon for å sikre oppfølging. Support har vært inne på huben og sjekket oppsett og konstatert problemene. De skulle ta dette videre.

Det er kanskje en ide å ringe support på 23506847 å melde at du også har samme problem?

Etter posten til Terje har jeg meldt inn hans problem til utviklerne også, så det blir sett på.
Men det kan være lurt, som @Borremof sier, å melde support for å formelt åpne en sak, for også å sikre informasjonsflyten i en etablert support-rutine :smiley:

1 Like

Har sjekket min, og jeg har det samme.

Meldt videre hos oss :+1:

1 Like

Så på lørdag noen svarte på en gammel tråd hvor trm3 hadde sluttet å respondere - løsning var å trykke på clear og etterpå poll i additional functions i appen.

Jeg prøvde det, med reconnect etterpå, og det fungerte (jeg vet ikke om reconnect var nødvendig). Den har vært stabil siden lørdag formiddag.

Kan noen andre prøve for å se om det fikser det for dere? Kan selvsagt være forskjellige årsaker til det. @Borremof @TerjeD

Greit tips!
I prosessen rundt problemene som oppstod med Heatit Z-trm3 er dette en av tingene jeg har prøvd - uten resultat.
For sikkerhets skyld har jeg gjort dette på nytt i dag og også restartet huben. Men verken manuell styring på tid eller etter strømpris fungerer på termostatene.
Jeg antar at årsaken til problemene er forskjellige og jeg håper @Anders kan presse litt på for at noen ser på saken.
Litt irriterende å ikke kunne utnytte neagtive strømpriser, men derimot oppleve at termostatene sørger for forbruk i det vesentlige når strømprisen er på det høyeste. Og her i nord kommer snart kulden!

Måtte fjerne og legge alle mine heat it termostater for å få dem opp å funke igjen. i tillegg oppdager jeg at nå kan man ikke legge til Namron sin touch termosta z-wave. Temostat er der hvis man går inn i thingsplex men ingen funksjoner tilgjengelig. Templatte er tydligvis fjernet til denne i oppdateringen.

Samme her. Heatit ztrm2fx fra 2020 fungert problemfritt siden vi overtok huset i fjor høst. For 2-3 uker siden oppdaget jeg at automasjoner/nattmodus ikke justerte ned temperatur. Ikke lagt til nye enheter eller opprettet automasjoner på flere måneder. Heller ikke mulig å justere temp i appen da termostatene ikke reagerte og “slider” hoppet tilbake til tidligere setpoint etter ca 5 sek. Dette gjelder alle 11 Heatit.

Klarte å ordne det for 2-3 uker siden ved å reconfigure og polle enhetene, men i går var det på’n igjen. Kun klart å fikse 2/11 enheter ved å reconfigure, polle, lagre kanaler på nytt (uten å endre), restarte hub og slå av/på hub. 9 av 11 termostater lar seg fortsatt ikke justere via app eller automasjoner så må da justeres direkte på termostat. Da fungerer selvf ikke automatisk nattsenking osv. Håper dette lar seg ordne uten å fjerne og så legge til enheter på nytt, for da må jeg vel også finne riktige parametere for gulvføler o.l på nytt igjen. Og må da kontakte opprinnelig elektriker.

Uvisst hvorfor 2/11 termostater lot seg fikse, men får prøve clear, poll og reconfigure i tillegg hvis det løste problemet for andre…

Jeg melder selvfølgelig dette videre :+1:
Vil også anbefale alle dere å sende inn en support-sak. Da vil det være lettere å holde orden i systemet og kartlegge omfanget: https://support.futurehome.no/hc/no/requests/new

2 Likes

Etter tidligere å ha prøvd tipset med å gå inn på hver enhet - Tilleggsfunksjoner - Fjern data - Poll og Kople til på nytt flere ganger i kombinasjon med å starte huben på nytt før og etter har jeg nesten gitt opp.
Gjorde et nytt forsøk søndag på det samme uten særlig håp - og jammen begynte termostatene å fungere som de skulle igjen!
Jeg ser at versjonen av kind-owl nå er 1.6.6 (tidligere 1.6.4), ellers er alt likt. Om dette er årsaken eller noe annet vet jeg ikke - men er fornøyd at ting fungerer som det skal ( i alle fall inntil videre).

1 Like

Jeg fortviler igjen!
Heatit-termostatene har fungert som de skulle i halvannet døgn - og nå er de plutselig umulig å styre igjen. Problemstillingen er nøyaktig som tidligere!
Har igjen prøvd kombinasjonen som beskrevet om omstart og fjern data- Poll og Kople til på nytt. Dette er gjort flere ganger - men intet hjelper. Så jeg antar det er noe med funksjonene i Futurehome som setter de ut av spill på ett eller annet vis.

Til dere som har fått dette til å fungere - fungerer det fortsatt?
Fortvilelsen min er gått over i ren forbannelse - og jeg gjør i første omgang en reklamasjon til leverandøren av huben med krav om ny hub. Dette mens jeg vurderer om jeg skal gå for en annen og mer forutsigbar løsning.

Er det ikke mulig for Futurehome å ta tak i denne saken? @Anders !

Sendte inn supportsak ang dette i midten av forrige uke og fortsatt ikke mottatt tilbakemld fra FH om de gjør noe med saken. Forsåvidt greit at de prioriterer å fikse problemet, men ville vært kjekt å vite hva som foregår. Har 11 stk Heatit ztrm2fx hvorav jeg har fått fikset 2 stk via fjern, reconfigure, poll etc etc, men resten må nå styres direkte fra termostat. Fungert uten problemer frem til for 3-4 uker siden så er nok en oppdatering som har skapt krøll. Veldig fint om support i hvert fall kan komme med noe mer informasjon om årsak, om dette kan la seg fikse, tidsaspekt for fiks, evt andre løsninger og ikke bare skrive at de har videresendt saken…

Hos oss fungerer altså nå kun lysstyring, så 50% av funksjonene er vi nå foruten.

Tviler vel på at ny hub vil løse problemet hvis det er en oppdatering som skapte krøll…

Hos meg fungerer også kun styring av lys samt hele vvbereder - ingen av termostatene. Det vil si: Etter en ny runde (runde 2 i dag) med fjern osv fungerer plutselig termostatene igjen, men jeg regner med de faller ut om et døgn eller så igjen!

Reklamasjon: Futurehome sier at smarthuben skal støtte Heatit sine termostater. Gjør de det ikke er dette en grei reklamasjonssak.
Og med en reklamasjonssak følger nok en henvendelse fra leverandør til Futurehome som de må ta stilling til (fokus på problemet fra en ny vinkel). Og gjør flere dette vil nok FH anse dette som et problem - i alle fall økonomisk!

Min supportsak er fra 14. august dvs en måned gammel - med påfyll av info fra min side underveis - men ingen respons overhodet fra FH.

Hei @Borremof!
Jeg skjønner meget godt at dette er veldig irriterende.
Vi jobber hardt med denne saken, og har gjort en stund. Denne feilen ligger i z-wave programvaren på huben. Status nå er at ny versjon av denne er til testing. Altså utviklerne har løst problemet, og den trenger litt testing for at vi kan være sikre på at det ikke er noen følgefeil.

Tidsperspektivet her tør jeg ikke si noe sikkert om, dessverre. Grunnen er at det avhenger veldig av om det dukker opp noen feil eller ikke.
Når det er sagt så ser jeg veldig godt poenget ditt med statusoppdateringer fra oss. Jeg skal komme tilbake her så snart jeg vet mer.

Og når det kommer til reklamasjonen du nevner. En ny hub vil ikke hjelpe noen ting. Feilen ligger i z-wave-oppdateringen, som en ev. ny hub også vil laste ned automatisk. Det vil bli mer jobb for deg og mer jobb for oss.

1 Like