Aqara Smart Plug blir lagt til for så å bli fjernet

Jeg har tre stk SmartPlug som tidligere har vært på en Aqara hub, men som er blitt resatt.
Disse vil ikke bli lagt il i FH.

Har prøvd med Thingsplex. Se resultat på bilde:

Er det mulig å få sett i Thingsplex hvorfor den fjerner disse enhetene etter å ha lagt de til?
Det samme skjer med alle 3 enheter.
AddNode

Dette fungerer nå med oppdatering som kom i dag 23.06.22.
Viser ikke effekt.