Automasjon bevegelse kun om lys er av

Har satt opp automasjon på bevegelse i et rom hvor lyset slås på ved bevegelse og slås av etter 30 min. Dette virker. Men ønsker at denne automasjonen kun skal kjøre dersom alle lysene i rommet er av.

Dette er et kontor. Og når jeg alt har slått på lyset eller endret det med en annen scene, eller øker lysstyrken, blir den resatt av automasjonen når den oppdager bevegelse. Eller den slår av lyset etter 30 min om jeg har sittet for stille til at det har blitt registrert bevegelse.

Kan du bruke andre modus? Borte/natt?
Alternativt må du gjøre det i thingsplex som krever litt opplesing.
Hvis du setter status på lyset i en variabel og bruker denne som et kriterie for at automasjonen skal gå

1 Like