Batteristatus multisensor

Fikk varsel om svakt batteri på en multisensor forrige uke, byttet batteri.
Det står fortsatt ‘ingen data’ på batteri etter en uke, den rapporterer bevegelse, temp og lux som normalt.
Jeg har forsøkt å vekke den mange ganger også samtidig som jeg har bedt om rapport fra app.

Eg har tilsvarande problem med ein WLS-23 lekkasjesensor og mange Sensative Strips. Eg tykkjer det har blitt meir problem med batteristatus hjå oss i den seinare tid.

Det kunne vore interessant å høyre om det er endå fleire som slit med dette. I så fall er det nok ikkje så dumt å leggje det inn som ei sak på Canny.

Ja, det er rart om ikke andre opplever dette.
Det viktigste er jo at de rapporter det de skal

1 Like

Har du forsøkt å oppdatere enheten i Thingsplex?

Ser ikke ut til å hjelpe det heller…