Begrense muligheter hos andre brukere?

Er det virkelig slik at man må legge inn en forespørsel på canny for at dette skal vurderes? Forsto dette lå på gammel Hub? Nå som Yale har kommet i appen så må det da bli mulig å gi andre i husstanden svært begrenset adgang i appen? Slik det er nå så må man jo gi mange tilganger for å få til dette? Som administrator i husstanden så må man da kunne velge akkurat hvilke tilganger ned på detalj hva man skal gi til andre?

1 Like

Ikke noe plan for dette?

Dette er i alle fall eit temmeleg populært forslag på Canny:

Denne har ikkje fått status Under Rewiew/Planned/In Progress enno, så det tyder vel at det ikkje er rett rundt hjørnet.