Bevegelse registreres ikke under borte modus

Multisensor har sluttet å varsle om bevegelse under borte modus. Varsling er satt på men likevel ingen varsling. Funksjon har virket før…

Me opplever det same hjå oss. Det kan vere relatera til at programvare i smarthuben (kind-owl) hengjer seg opp. I så fall så er det ei kjend problemstilling.

Førebels fiks er vel omstart av smarthub.

1 Like