Dimmere oppdateres ulikt

Jeg har satt opp Heatit dimmere og de oppfører seg noe ulikt hverandre.
Jeg kan enten slå på lyset ved å bruke av/på slideren, eller %-justeringen.
Om jeg slår de på med %-justeringen forventer jeg at av/på slider da endres til på. Dette skjer på noen av dimmerne, men ikke alle.
Noen som kan hjelpe med dette?