Easy access

Hei

Jeg prøver å få til å kjøre en mode change ved opplåsing av easy code touch i thingsplex, men klarer ikke å få den til å spille på lag. Er det en smart måte å løse dette på? Gjerne i et flow uten alt for mye dill, jeg finner dørlåsen i trigger og lock report, men det skjer ingenting på output. Den er alltid true.