Elko Smartstikk - Erfaringer?

Hei!

Ny på forumet med et ønske om å finne ut hvor strømmen går. Er det noen som har prøvd Elko sine Smartstikk med Futurehome? De står ikke på listen over støttede enheter, men tenker de kanskje vil fungere på lik linje med andre Elkoprodukter?

I mangel av svar her dro jeg og kjøpte et for å teste.

Inkludering gikk smertefritt, men det rapporterer 1000x for mye i forbruk, så en 800W ovn rapporteres som 800 kW.

Så da vet dere som evt. måtte lure på disse det.

Håper på fix i fremtiden. Det er jo mye finere med måling i stikket enn egne plugger.

1 Like

Det ville eg ha meldt inn til FH på Canny viss eg var deg, så får dei gjerne fiksa det etter kvart. :+1:

Da gjørt jeg det. La det også inn i tråden under device support, så da får de det med seg både her og der :slight_smile:

1 Like

Jeg har den samme erfaringen.

Frem til FH får gjort noe med det, så la jeg inn en flow i Thingsplex som deler målingen på 1000 og linket den opp mot en virtuell måling i sammen med virtuell bryter med tilbakemelding og registrerte flowen som ny enhet i FH. Legger den i rett rom og da kan elko stikk(ene) ligge i “ingen rom”. Forstyrrer da ikke effektmålingen i FH.

Fungerer fint :slight_smile:

1 Like

Det var dråpen som får meg til å måtte lære meg Thingsplex. Kan du si hvordan du gjorde det? Foreløpig kan jeg ingenting, så du kan avgjøre hvor detaljert du vil gå til verks.

Hvis du går til Flow i Thingsplex og går i bunn, så har du ett valg “import”, bruk den og kopier inn teksten jeg legger i neste post. Hvis du bytter ut alle plassene det står “13_6” med adressen til elko stikket du vil bruke (du finner det i appen hvis du går på utstyret, under channel" . Hvis du da lagrer denne, så får du opp en “set variabel” til venstre, trykk på “add” og skriv ett fornuftig navn, for dette er den faktiske målingen din fra stikket. Velg “same as input” og huk vekk “in Memory” og “save”. Hvis du nå klikker på “transform”, så står det en tekst før /1000, skriv den samme teksten som du brukte for den faktiske målingen fra stikkontakten. På “result” så trykker du på “add” og skriver ett fornuftig navn (dette blir da din beregnede verdi) . Huk av “same as input” og huk vekk “in memory” og “save”. Trykk så på “action” under denne igjen, gå på “payload” og velg den variablen som er den beregnede effekten.

Til venstre, under “if condition” så trykker du på “set variabel” trykker på “add” og skriver ett fornuftig navn på variablen som er din status på bryteren. Velg Static og “false” og “save”. Klikk deg på “set variabel” så velger du “static” velger variabelen du akkurat laget i nedtrekksmenyen og velger “true”. På “set variabel” blokken til høyre for denne, så velger du “static”, Velger variabelen som du laget i forrige steg og velger “false”.

Trykk "save "i bunn av hele greiene. Sjekk “log” at det ikke er noen feilmeldinger og at den “subscriber” , så kan du klikke på “register as device”. Den dukker da opp i FH appen og du kan tilordne rom og funksjon.

1 Like
{
 "Id": "qut5LfhKrhHO0NR",
 "ClassId": "qut5LfhKrhHO0NR",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-01-18T18:12:28.104587832+01:00",
 "UpdatedAt": "2022-01-18T22:40:57.745857677+01:00",
 "Name": "Stikkontakt Elko Gang.Ø",
 "Group": "Variabel/Virtuell",
 "Description": "Virtuell Elko stikkontakt i Gang.Ø",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Effektmåling fra Elko Stikkontakt",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:meter_elec/ad:13_6",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "float"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 391,
    "y": 135
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": "5716 W"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "action",
   "Label": "Beregnet effekt for Elko stikkontakt",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:meter_elec/ad:qut5LfhKrhHO0NR_0",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": "float"
    },
    "IsVariableGlobal": true,
    "Props": {
     "unit": "W"
    },
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "Beregnet effekt elko stikkontakt Gang.Ø(Global)",
    "VariableType": "float",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "unit": "W"
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 332,
    "y": 605
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "5.716 W"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "transform",
   "Label": "Effekt Elko stikkontakt/1000",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "elko_stikk_effekt_gang_ø/1000",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": true,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "Beregnet effekt elko stikkontakt Gang.Ø(Global)",
    "TargetVariableType": "float",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 331,
    "y": 460
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Variabel effekt Elko stikkontakt",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "elko_stikk_effekt_gang_ø",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 344,
    "y": 306
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Virtuell bryter for Elko stikkontakt",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:13_6",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 749,
    "y": 132
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "if",
   "Label": "Bryter på=true",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "13",
    "TrueTransition": "12"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 727,
    "y": 310
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "action",
   "Label": "Virtuell status",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:qut5LfhKrhHO0NR_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 751,
    "y": 676
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Virtuell bryter på=true",
   "SuccessTransition": "11",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "Sette virtuell status Elko Stikkontakt Gang.ø",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 620,
    "y": 473
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Virtuell bryter på=false",
   "SuccessTransition": "11",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "Sette virtuell status Elko Stikkontakt Gang.ø",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 902,
    "y": 455
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}
1 Like

Det er nok andre som kan dette bedre enn meg, så det er nok noen hull/feil i flowen.

1 Like

Takk for god instruks!

Når jeg har kommet til lagringen skjer det ingen ting, så jeg kommer meg ikke til der jeg skal få opp set variable. Takknemlig for hjelp!

Hvilken lagring? Hvis det er under “import”, så må du huske og fjerne det som allerede står på linjen, før du kopierer inn min kildekode.

Saveknappen nederst etter jeg har lagt inn all koden. Fjernet de to klammene før jeg limte inn.

Velg “all flows” under hjulet med farger(eller ingen farger om du har ingen flows fra før) og se om den ligger der en plass, markert i rødt.

Den skal komme inn som “loaded”, og derfor må du velge “all flows”. For den er hverken stoppet, eller kjører.

Husk å endre alle 13_6 adressene til stokkontakten du ønsker og bruke i eventuelt notepad før du kopierer den inn, da slipper du en del trykking og kan følge “instruksen”

Såvidt jeg kan bedømme er det to steder adressen står. I tillegg har jeg ikke gitt mitt stikk samme navn som du har lagt inn, men det har kanskje ikke noe å si? Jeg har prøvd å logge ut og inn igjen, men ingenting endrer seg. Har prøvd både i Chrome og Edge, også i inkognitomodus. Det virker som Saveknappen ikke reagerer.

At du ikke har samme navn, det har ingen betydning. Det er kun beskrivelsen på flowen og variablene kan du endre etter import. Kan hende jeg deler Flowen på feil måte, kanskje jeg også må fjerne mine navn på variablene. Dette vet jeg ikke, men det må da være noen andre på dette forumet som kan vite.

1 Like

Vi får håpe de har bedre ting å gjøre en fredag kveld :slight_smile:

Jeg skal lese meg litt opp, så kanskje jeg forstår selve koden litt bedre.

Tusen takk for hjelp så langt! Får håpe også noen fra support leser så de kan fikse det fra baksiden.

Prøv og lim inn denne i steden og “save”, velg “all flows”, så tenker jeg den kommer inn.

{
 "Id": "qut5LfhKrhHO0NR",
 "ClassId": "qut5LfhKrhHO0NR",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-01-18T18:12:28.104587832+01:00",
 "UpdatedAt": "2022-01-18T22:40:57.745857677+01:00",
 "Name": "Stikkontakt Elko Gang.Ø",
 "Group": "Variabel/Virtuell",
 "Description": "Virtuell Elko stikkontakt i Gang.Ø",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Effektmåling fra Elko Stikkontakt",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:meter_elec/ad:13_6",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "float"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 391,
    "y": 135
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "action",
   "Label": "Beregnet effekt for Elko stikkontakt",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:meter_elec/ad:qut5LfhKrhHO0NR_0",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": "float"
    },
    "IsVariableGlobal": true,
    "Props": {
     "unit": "W"
    },
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "Beregnet effekt elko stikkontakt Gang.Ø(Global)",
    "VariableType": "float",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "unit": "W"
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 332,
    "y": 605
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "transform",
   "Label": "Effekt Elko stikkontakt/1000",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "elko_stikk_effekt_gang_ø/1000",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": true,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "Beregnet effekt elko stikkontakt Gang.Ø(Global)",
    "TargetVariableType": "float",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 331,
    "y": 460
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Variabel effekt Elko stikkontakt",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "elko_stikk_effekt_gang_ø",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 344,
    "y": 306
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Virtuell bryter for Elko stikkontakt",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:13_6",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 749,
    "y": 132
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "if",
   "Label": "Bryter på=true",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "13",
    "TrueTransition": "12"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 727,
    "y": 310
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "action",
   "Label": "Virtuell status",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:qut5LfhKrhHO0NR_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 751,
    "y": 676
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Virtuell bryter på=true",
   "SuccessTransition": "11",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "Sette virtuell status Elko Stikkontakt Gang.ø",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 620,
    "y": 473
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Virtuell bryter på=false",
   "SuccessTransition": "11",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "Sette virtuell status Elko Stikkontakt Gang.ø",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 902,
    "y": 455
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}
1 Like

Nå gikk det! Ny formatering av koden hjalp tydeligvis :smiley:

1 Like

Ja, nå har du litt å gjøre den neste halvtimen :slight_smile: