Endringsloggar for ymse oppdateringar

Ein ting eg har sakna i det siste er endringsloggar når ting vert oppdatera. Då tenkjer eg ikkje berre på appen, men òg på anna programvare på smarthuben som vert oppdatera (zwave-ad, vinculum, zipgateway, fhbutler…). “Changelog”-sida på Canny vert oppdatera av og til, ser eg, men då gjerne ei god stund etter at oppdateringa har kome. Det er heller ikkje alle endringsloggar som vert publiserte der.

Det er alltid moro å vite kva som vert endra og kva som er nytt. :slight_smile: I tillegg så kan det vere veldig nyttig å vite viss ein har hatt problem med ein spesifikk ting og vil teste ut om dette funkar etter oppdateringa.

Eg går ut frå at FH i alle høve har interne dokument med desse endringsloggane, så viss ein hadde hatt eit innlegg under “Announcements” som berre kunne oppdaterast via “klypp og lim” kvar gong noko vart oppdatera så burde det ikkje skape så mykje ekstraarbeid. Kva seier du, @espen, kunne det vore ein måte å gjere det på? :slight_smile:

8 Likes

Flott tilbakemelding! Jeg stiller meg absolutt bak ønsket til @Torfinn.

Jeg kunne i tillegg ønsket at det ble lagt til info når TestFlight (iOS) oppdateres med nye versjoner, per i dag henvises det til changelog på canny, og den er i bestefall oppdatert med siste public versjon.
For oss eksterne betatestere er det veldig ryddig å ha detaljert changelog i TestFlight for enkelt å sjekke hva som er oppdatert og bør sjekkes ut.
Da kan vi også, om ønskelig rulle tilbake til en tidligere utgave for å sjekke om et problem ble introdusert eller forsvant med updaten, men da er det greit å kunne bla igjennom hva som ble oppdatert på gjeldende eller ønsket versjon.

Et annet «problem» er at linken til canny ikke er klikkbar eller kopierbar i TestFlight…

2 Likes

Jeg er helt enig, og satt på mandag å gjorde alt klar til å publisere! Jeg mangler changelog fra 2 programvarer, som er årsaken til at det ikke har gått ut enda.

Vi har gjort en liten omstrukturering internt for å få ut disse changelogene raskt etter oppdatering er tilgjengelig.

Angående de som er på eksternt beta-program så diskuterer vi hva “best practice” er, men har ikke landet på noe enda. Foreløpig blir beta-changelog publisert i #beta kanalen på Slack.

3 Likes