Oppgraderinger på forumet

Hei alle sammen!
Her er en liten oppdatering til posten min for en drøy måned siden.

Som dere kanskje ser, har vi gjort noen endringer i temaet på siden her. Oppsettet er pr. nå ganske likt det gamle, men utseende er nå mer i tråd med våre andre digitale flater. Strukturen her er kjent for mange, så vi lar den være enn så lenge.

Kategoriene er litt i endring og vi har arkivert et par av de (tviler på at noen har merket det da de var dødende). Den kanskje største endringen foreløpig er at vi nå publiserer endringsloggene (Change log) direkte på forumet, i stedet for Canny.

Gamification :trophy:
Vi har implementert en gamification-modul. Alle profilene har nå fått en “Cheers score”, altså hvor mange poeng har brukeren. Din cheers-score har poeng samlet fra 28. juni. Måten man samler poeng på er å være aktiv på forumet. Du får poeng pr. “like” du får og gir, hvor mange poster og emner du publiserer, og hvor mange av disse som resulterer i løsninger. Du får også poeng for daglige besøk på siden og tiden du bruker her inne.

Dette leder opp til noen konkurranser, med kule premier, fremover!
Mer info om dette kommer når vi smeller igang ila. sommeren :smiley:
(Har du forslag til konkurranser og premier? Fyr løs)

Husk at dere er hjertelig velkommen til å komme med forslag til forbedringer, store som små, her inne. Engasjementet deres er verdifult og vi ønsker å tilrettelegge for dette.
Utover dette så håper jeg alle er klare for sommeren, og at dere har satt opp noen kule automasjoner som kjører mens dere på tur!

8 Likes

Dette er utelukkende positivt! Hvis dere kjører feature request kun til forum også, så er dere i mål.

1 Like

Personleg tykkjer eg det er ryddigast å behalde Canny for tilbakemeldingar, problem og førespurnadar om ny funksjonalitet. Viss ein kan få til eit tilsvarande opplegg i forumet så er eg slett ikkje imot det, men det måtte vore meir avansera enn å berre leggje inn eit innlegg of sjå kor mange “likar” det får.

Eg trur hovudutfordinga med Canny no er at der vert lagt inn nye førespurnadar mykje fortare enn dei vert flagga som ferdige. Det gjer at det vert veldig uoversiktleg innpå der. Eg vonar FH etter kvart får hovudet over vatnet såpass at dei kan begynne å ta unna desse tinga fortlaupande. Då trur eg Canny vil verte mykje meir tenleg i høve til føremålet sitt. :+1:

3 Likes

Vi kommer ikke til å flytte tilbakemeldingene direkte inn på forumet. Jeg tror det ville blitt for uoversiktlig og vanskelig å holde styr på. Vi jobber derimot med en bedre løsning som integrerer feedback direkte inn systemet som produktutviklings-teamet bruker til daglig. Dette er for å kunne være mer “hands on” på tilbakemeldingene, knytte de direkte opp mot initiativene vi har på tegneblokka og for å bli mer åpne med dere om hva som foregår. Konklusjonen er at vi ønsker å ta tak i tilbakemeldingene. Derfor kommer vi til å flytte de til systemet vi allerede bruker til produktutvikling, og kvitte oss med Canny.

3 Likes

Dette trur eg er måten å gjere det på! Tilbakemeldingar som kjem rett til korrekt adressat utan mellomledd må verte ei stor forbetring. :ok_hand:

2 Likes

Dette høres ut som en veldig god forbedring :+1: hands on og med jevnligere gjennomgang og oppfølging av ønsker vil kunne hjelpe stort!

2 Likes

Tommel opp for dette :+1:

1 Like