Dagsrapport FutureHome

Hei! Jeg opplever mye etterspørsel etter status på oppdateringer, status på feilrettinger etc både her på forumet og på canny. (Inkludert meg selv). Ser også flere andre brukere som utrykker svekket tolmodighet. Selv er jeg ganske fersk med futurehome, så har ikke følt så mye på svekket tolmodighet, enda. Men jeg ser jo for meg at det kan komme når jeg leser om “fixes” som har stått som planlagt eller under utvikling i flere år.

Når det er sagt ønsker jeg å foreslå en daglig oppdatering av hva som har vært jobbet med for dagen. Sånn at vi kan få en oppdatering på hva som foregår her og nå og følge mer med på utviklingen underveis.

Sånn som jeg opplever det nå så sitter de fleste i stillheten å venter til det plutselig dukker opp en post i “announcements” når de forskjellige oppdateringer/fixes er ferdige og/eller utbedret.

1 Like

Jeg kunne også tenkt meg mer hyppig oppdateringer. Men jeg vet fra erfaring det er vanskelig å få til på en tilfredsstillende måte.

Alle blir veldig opptatt av detaljer når det er veldig hyppe og klager over priorteringene. En vil ha «a» og en annen «b». Osv.

Jeg ville blitt «happy» med en oppdatering av canny slik at vi vist litt mer - hvilken halvår det var tenkt å gjør noe med de forskjellige punktene.

1 Like

Hei! Og takk for engasjementet.
Daglige oppdateringer kommer nok ikke til å skje. Det vil bli alt for detaljert og tidkrevende.
Månedlige oppdateringer derimot har jeg på agendaen min å få til etterhvert, i tillegg til en oppdatering i Canny. Som jeg har nevnt en periode her inne, så jobber vi med en bedre løsning på akkurat den fronten.

4 Likes