Opprydding på Canny

@espen og kompani, eg trur det kunne ha vore ein fordel med ei skikkeleg opprydding på Canny etter kvart.

Så langt eg har sett så er der fleire ting som no er lukka, men framleis står som opne. I tillegg er der nok fleire innlegg som kunne vore slegne saman, eller som står i feil kategori.

Til slutt så meiner eg at viss der er nokon forslag som ikkje er mogelege/realistiske å få til så bør dei heller lukkast, men då med ein kommentar om kvifor dei vert lukka.

Eg trur det hadde vore bra både for dykk og for oss kundane om Canny hadde framstått som noko meir “levande” enn kva det gjer akkurat no.:blush: I tillegg hadde nok ei lita “haustreingjering” gjort det enklare å finne fram innpå der. :blush:

8 Likes

Heilt enig :wink: Skal få sett på det.

Om du ser noen åpenbare som burde flyttes, eller slått sammen så kan du enten poste de her, eller tagge meg i innleggene så skal jeg få gjort det.
Jeg har allerede på lista mi å ha en opprydding her :wink:

1 Like

Desse to skulle vel i alle fall ha vore slegne saman?

2 Likes

Under “Feature Requests” meiner eg det er ein del innlegg som heller skulle ha vore under “Device Support”?

2 Likes

Denne er vel lukka no?

2 Likes

Desse to er vel òg lukka, i alle fall i siste beta av ny app:

2 Likes

Nydelig @Torfinn :facepunch::muscle::tada:

2 Likes

Berre gildt å kunne hjelpe til eit lite grann. :blush:

Eg har nokon til. Desse to skulle vel vore under “Device Support”:

1 Like

…og denne bør vel slåast saman med den særs populære Aqara-tråden under “Device Support”:

1 Like

Hei, @espen!

Eg har eit par innspel til i høve til Canny.

Desse er vel lukka no?

https://futurehome.canny.io/issues/p/missing-text-for-energybank-app-in-playground/

https://futurehome.canny.io/issues/p/feil-benevnelse-pa-kwh/

Dette er vel gjerne meir enkeltståande problem som ikkje treng å liggje i Canny?

https://futurehome.canny.io/issues/p/skifte-passord-i-app/

Desse to kunne vel ha vore slegne saman med den eksisterande Flexit-tråden under Device Support?

https://futurehome.canny.io/feature-requests/p/synkronisere-flexit-aggregat-med-fh/

https://futurehome.canny.io/feature-requests/p/flexit-integration/

Desse høyrer vel for så vidt òg heime under Device Support (kan nok diskuterast)…?

https://futurehome.canny.io/feature-requests/p/integration-with-homely/

https://futurehome.canny.io/feature-requests/p/homey-integration/

Desse to kunne vel ha vore slegne ihop?

https://futurehome.canny.io/device-support/p/irobot/

https://futurehome.canny.io/device-support/p/irobot-roomba/

Denne kan vel lukkast, då eg forstår det slik at desse pluggane fungerer per i dag?

https://futurehome.canny.io/device-support/p/support-for-apex-smart-plug-zigbee/

Til slutt, på generelt grunnlag så kunne de gjerne vurdere å lukke forslag som har stått med berre to-tre stemmer i fleire månadar? Det er klårt, er det snakk om vitale funksjonar som berre gjeld ein eller to personar så lyt dei sjølvsagt stå (sjølv om det kan diskuterast om slike ting heller burde vore teke med FH support over telefon/E-post).

1 Like

Hei :smiley:
Strålende :muscle:
Mye av dette ser jeg har stått på listen over ting jeg må få ordnet opp i, og andre har sluppet gjennom fingrene.
f.eks den med passord så snappet jeg opp den og spurte for 3 dager siden, men har ikke hatt mulighet å få gått gjennom notifikasjonene på canny siden da :slight_smile:
Flexit og de andre ble vurdert slått sammen, men nå til ettertanke så slo jeg de også sammen :slight_smile:

Tusen takk :smiley:

Var inne på tanken om å fjerne lavt stemte forslag, men ble valgt å beholde inntil videre. Vi har et mål om å ekspandere kundekretsen en del nå i år, og da kan det være greit for de nye at forslag de kanskje ønsker allerede er rapportert inn :slight_smile: Om det var noen spesielle du tenkte på må du gjerne liste de opp :slight_smile:

1 Like

Når eg tenkjer meg om så har du nok rett i at dette er måten å gjere det på. Dei gjer no ikkje noko skade om dei ligg der. :joy: Eg tenkte meir på at det vart noko fullt/uoversiktleg på Canny med så mange forslag som der er no. Uansett, me satsar på at de får lukka ein god del av dette no frametter, så vert der nok meir oversiktleg uansett. :wink:

Kven veit, kanskje nokon av dei med få stemmer berre her gått “under radaren” og får auka popularitet når dei berre vert meir synlege. :slight_smile:

1 Like

Eit par til. :slight_smile:

Denne her er vel lukka no?

https://futurehome.canny.io/issues/p/show-which-room-doors-and-garages-are-in-under-security/

Desse høyrer gjerne inn under “automasjon 2.0-tråden”?

https://futurehome.canny.io/feature-requests/p/automations-lux-as-trigger/

https://futurehome.canny.io/feature-requests/p/support-termostats-in-automation/

1 Like