Er det mulig å lage en flow som velger de 4 rimeligste timene mellom kl 00:00 og 08:00

Jeg ønsker å slå på VVB bare de rimeligste timene om natten. Er det mulig å lage en flow som finner X rimeligste timer mellom midnatt og kl 08:00?
Jeg har en Arduino basert logger av temperatur med DS18B20 temperatur sensor plassert nederst på VVB. Den logger temperatur på VVB og temperatur variasjon på varmtvann som går ut av tanken så man kan enkelt se når det brukes varmtvann. Den beregner også tiden det vil ta å varme opp vannet til settpunkt og forventet effekt forbruk. Det jeg er ute etter er å varme opp vannet så sent som mulig slik at varmetapet blir minst mulig samt varme på de rimeligste timer. om det hadde vært mulig å få ut X rimeligste timer via MQTT eller bruke Z-UNO som har støtte for Z-wave til å snakke med Futurehome så burde det være mulig enten ved å slå på VVB eller aktivere en snarvei.

Dette har blitt diskutert litt her:

Kanskje det hjelper deg noe. Selv har jeg en flow som, noe tungvint, henter de 3 laveste timene hele døgnet og setter på VVB i disse. Men håper å kunne bruke en script-node til dette etter hvert for å då den mer fleksibel til å kunne velge antall timer etc.

Har lagd en Arduino basert temperatur logger til VVB. Den har 4 DS18B20 sensorer og logger temperaturen ca i midt høyde, nede ved termostaten, varmtvann røret og kaldtvann røret. Den gjør noen utregninger ut fra målte verdier. Ut fra snitt fra midt og bunn temperatur beregner den hvor lang tid det tar å varme opp berederen til set temperatur og hvor mange kWt som vil gå med for å varme opp. Det jeg ønsker å oppnå er å få sendt data mellom Arduino og FH slik at oppvarming av vann starter senest mulig på de rimeligste timene men at vannet er ferdig oppvarmet før timepris går opp om morgenen. Er det noen som har brukt MQTT mot FH? En annen måte er å bruke Fibaro smart implant for å få temperatur inn i FH, men da er spørsmålet er det mulig å ha flow som gjør en matematisk utregning i FH? Om FH kan gjøre en utregning i Flow så trenger man bare å vite temperatur på bereder, så kan man regne ut hvor lang tid det tar for å nå set punktet. Regnestykke som Arduino gjør for å beregne “Charge Time” er 0,7 * ((set_temp - aktuel_temp) / 10) * Liter / effekt
Dette gir mitt tilfelle ganske nøyaktig hvor lang tid det tar å varme opp vannet i minutter og beregnet effekt forbruk nødvendig
ChargeTime = (0.7 * ((77 - ((temp_1 + temp_3) / 2)) / 10) * 198.0 / 2.0);
Effekt_kWh = ((ChargeTime / 60) * 2.0);2 Likes

Har ikke kommet i mål med å få sendt data fra Arduino til FH, Men har ikke gitt opp. Men har fortsatt med å eksperimentere med en tidligere tanke hvor målet var å bruke en termostat som er støttet av FH til å styre VVB. Problemet er at alle de termostatene jeg har funnet som er støttet av FH ikke kan regulere (les slå seg på) når avlest temperatur fra føler er over 35 eller 40 grader. De termostatene jeg har testet kan lese / vise temperaturer opptil 80 grader men støtter maks settpunkt på 40 grader. Driver på å tester ut på benk uten at noe blir styrt (kun logging) muligheten for å seriekoble 2 10K NTC temperatur sensorer + en 3300 Ohms motstand. Det gjør at termostat avleser laver temperatur en det den er, og slik oppnår en muligheten til å styrer VVB med en termostat som er støttet av FH. Om du ser på bilde så er verdier i kolonne A avlest av termostat med 2 stk 10K NTC sensorer + en 3,3K Ohms motstand koblet i serie, B og C avleste av Arduino logger (sensorene til Arduino og termostaten er ikke plassert helt ved siden av hverandre, men de skal gi like nok avlesninger til å bekrefte at det vil fungere) kolonne D = (B+C)/2. Kolonne E og F er hentet fra tabell for 10K NTC. Kolonne G = (F*2)+3300. Ved å kunne styre VVB med termostat ønsker jeg å oppnå å garantere at det er varmtvann selv når strømmen er dyrere og samtidig spare strøm ved at man har høyere settpunkt når strømmen er billigere. Jeg ønsker også å få inn i automasjonen en beregning slik at VVB varmes opp senest mulig på natten noe som fører til et mindre varmetap men samtidig sørger for at den er ferdig oppvarmet før strømmen blir dyr. Når man vet snitt temperatur, volum og effekt på varmeelementet er det enkelt å beregne hvor lang tid det tar å varme opp VVB til ønsket temperatur.

Hei,

Hvordan henter du ut de 3 laveste timene i døgnet?
Kan du dele den automasjonen?

Kan sende deg på epost hvis du sender meg en adresse. Koden er så teit og lang at det blir flaut å legge den ut her. Men den fungerer nå i hvert fall.

1 Like