Noen smarte hoder her som kan hjelpe meg?

Har en fancoil hjemme som er “dum”. Den har i dag muligheten for 3 hastigheter som jeg velger fra et panel og temp.setting. Jeg vil veldig gjerne smarte den opp og styre den via Futurehome. Problemet jeg støter på er følgende:
Jeg ønsker at systemet skal velge viftehastighet automatisk ut fra hvor mye varmere temperaturen er i forhold til set point. Si f.eks: Set point: 17grader. Hvis faktisk temp er 1<2 grader høyere, laveste nivå på viften, 2<3 grader, et nivå opp på viften. <3 garder, maks hastighet på viften. Ergo vil jeg si til systemet “if temp >1 set.point then vifte.nivå 1” osv.
Er det noen mulighet til å gjøre dette i Things Plex? Har sett litt på calculate-noden, er det veien å gå? Tips mottas med stor takknemlighet.

Tror du kan få det til ved å lage en viruell termostat som du bruker som ‘set temp’ så bruker du en transform node og trekker fra målt temp, så vil du sitte igjen med en positiv eller negativ verdi, som du igjen bruker i 3 ulike if noder -1 -2 og -3, som trigger hver sin bryter med viftehastighet.
Blir komplekst men….teoretisk høres det bra ut

Etter mye prøving og feiling, har jeg endelig fått til å lage en flow. Lagt ved koden. Legger også ut koden for set variabler som er en egen flow.

{
 "Id": "1sT5RB1O5ZQRxZo",
 "ClassId": "1sT5RB1O5ZQRxZo",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-06-07T18:06:44.152607834+02:00",
 "UpdatedAt": "2022-06-07T19:20:13.184472434+02:00",
 "Name": "Styring av kjøling",
 "Group": "Kjøling",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Setpoint endring soverommet",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:thermostat/ad:65_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "evt.setpoint.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 28,
    "y": 190
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Temperatur endring soverommet",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_temp/ad:65_0",
   "Service": "sensor_temp",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "float"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 271,
    "y": 200
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "action",
   "Label": "Skru av nivå 1",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:50_7",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 153,
    "y": 353
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Skru av nivå 2",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:50_8",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 144,
    "y": 497
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "action",
   "Label": "Skru av nivå 3",
   "SuccessTransition": "22",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:50_9",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 134,
    "y": 643
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "loop",
   "Label": "Hvis ikke alle er av",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "EndValue": 5,
    "SaveToVariable": false,
    "StartValue": 0,
    "Step": 1
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 128,
    "y": 1107
   },
   "TypeAlias": "Loop"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "if",
   "Label": "Sjekk at alle nivå er av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Kjøing nivå 1 av/på",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Kjøling nivå 2 av/på",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Kjøling nivå 3 av/på",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "6",
    "TrueTransition": "9"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 143,
    "y": 946
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "if",
   "Label": "Hvis mer enn 2 grader",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Differanse målt og satt temp soverommet",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 2,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "10",
    "TrueTransition": "11"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 420,
    "y": 394
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "if",
   "Label": "Hvis mer enn 1 grader",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Differanse målt og satt temp soverommet",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 1,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "19",
    "TrueTransition": "12"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 678,
    "y": 395
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "if",
   "Label": "Sjekk at alle nivå er av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Kjøing nivå 1 av/på",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Kjøling nivå 2 av/på",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Kjøling nivå 3 av/på",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "17"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 426,
    "y": 564
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "if",
   "Label": "Sjekk at alle nivå er av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Kjøing nivå 1 av/på",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Kjøling nivå 2 av/på",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Kjøling nivå 3 av/på",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "18"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 662,
    "y": 564
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "action",
   "Label": "Skru på nivå 1",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:50_7",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 915,
    "y": 714
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "17",
   "Type": "action",
   "Label": "Skru på nivå 3",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:50_9",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 419,
    "y": 712
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "18",
   "Type": "action",
   "Label": "Skru på nivå 2",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:50_8",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 669,
    "y": 714
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "19",
   "Type": "if",
   "Label": "Hvis mer enn 0 grader",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Differanse målt og satt temp soverommet",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "20"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 913,
    "y": 407
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "20",
   "Type": "if",
   "Label": "Sjekk at alle nivå er av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Kjøing nivå 1 av/på",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Kjøling nivå 2 av/på",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "Kjøling nivå 3 av/på",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "14"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 911,
    "y": 561
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "22",
   "Type": "wait",
   "Label": "15 sek",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 15000,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 153,
    "y": 794
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}
{
 "Id": "I8V1qrUuprWoJ7R",
 "ClassId": "I8V1qrUuprWoJ7R",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-06-07T16:42:04.298595886+02:00",
 "UpdatedAt": "2022-06-07T18:06:09.622234914+02:00",
 "Name": "Set variabels: Kjøling",
 "Group": "Set variabel",
 "Description": "Set variabler for å kunne styre kjølingen automatisk",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "2",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Målt temperatur soverommet",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_temp/ad:65_0",
   "Service": "sensor_temp",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "float"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 399,
    "y": 164
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Målt temp soverommet",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "Målt temp soverommet",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 387,
    "y": 326
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "transform",
   "Label": "Satt temperatur soverommet",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "$.val.temp",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": true,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "Satt temp soverommet",
    "TargetVariableType": "float",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": true,
      "IsTargetVariableInMemory": false,
      "Path": "$.val.temp",
      "TargetVariableName": "Satt temp soverommet",
      "TargetVariableType": "float",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 156,
    "y": 324
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "transform",
   "Label": "Differansen mellom satt og faktisk temp soverommet",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "[Målt temp soverommet] - [Satt temp soverommet]",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": true,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "Differanse målt og satt temp soverommet",
    "TargetVariableType": "float",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 288,
    "y": 502
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Satt temperatur soverommet",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:thermostat/ad:65_0",
   "Service": "thermostat",
   "ServiceInterface": "evt.setpoint.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": ""
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 141,
    "y": 164
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Kjøling nivå 1",
   "SuccessTransition": "11",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:50_7",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 638,
    "y": 162
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Kjøling nivå 3",
   "SuccessTransition": "13",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:50_9",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1092,
    "y": 158
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Kjøling nivå 2",
   "SuccessTransition": "12",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:50_8",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 865,
    "y": 160
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Kjøing nivå 1 av/på",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "Kjøing nivå 1 av/på",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 629,
    "y": 326
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Kjøling nivå 2 av/på",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "Kjøling nivå 2 av/på",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 857,
    "y": 327
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Kjøling nivå 3 av/på",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "Kjøling nivå 3 av/på",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1077,
    "y": 329
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}