Automatisere varmekablene?

Vil lage en senking av varmekablene på en gitt tid på døgnet og dager.

Er helt borte når det gjelder ting som ikke er veldig selvforklarende. Men hva som skal settes i vinduer, variabler, settings, “global” (hva det nå betyr). Hvordan settes verdiene inn og forklaring på hva som er hva i de forskjellige nodene. Hjelper meg lite å bare få kopiert en flow hvis jeg ikke forstår den.

Vet jeg kan sette en såpass “enkel” greie via appen. Men ikke det som er poenget denne gangen.
Ikke at det er så lett å automatisere i huset her, for lysstyrken er aldri riktig, temperaturen er aldri god nok, lyset går på for tidlig den dagen, for sent den andre dagen, og hvorfor står det på så sent. Bare så at folket vet litt hva jeg har å forholde meg til.

Jeg har det samme problem med automatisering v. folk i huset. Jeg mener enkelt brytere som forandrer temp/lys nivå, etc. er hva som må til - spesielt om man snakker om folk som gidder ikke å bruke apper ellers sliter med de. For eksempel en bryter som setter temp på varmekabler til 21 grader. ellers med to knapper, en til 21 grader og den andre til 18 - mange kombinasjoner å velge imellom.

Har du vuderte å lage noen snarveier for temp på varmekabler, og enkelt flows i appen for å aktivere de? Da har du mulighet å forandre de på en enkelt måte.

For eksempel - lag en snarvei som kun setter varmekablene til 18 grader, og en til som setter den til 21 grader. Neste steg - lag en flow som aktivere 18 grader flow kl 22:00, og en til som aktivere 21 grader flow kl 06:00.

Da om noen klager det er for kaldt, det er enkelt å gå inn i appen og klikk på en snarvei for å heve temperaturen uten å bla gjennom flere menyer. Du kan også koble en bryter for å aktivere en snarvei.

Man kan selvsagt har en snarvei til hver grad og tilsvarende flow for å aktivere den - det er opp til deg å velge.

For å lage en mer komplex flow som tar flere steg over tid må man nok bruke ThingsPlex.

For å sette en senking på en gitt tid, sett en trigger på “time”, og siden du ønsker på gitte dager så setter du en “flow control”, “time” og velger dager og tidsområdet (tidsområdet kan være f.eks 5 minutter til og fra triggeren din) under denne på true-trigger(grønn), den vil uansett filtrere nøyaktig på triggeren.

Trenger ikke variabler osv for dette.