Få modusbrytar ut av Elko-ramme

Heisann!

Dette er sikkert eit dumt spørsmål, men korleis får eg ut den gamle FH-modusbrytaren (Eltako FT55) frå ei Elko-ramme? Eg skal skifte ut eit par av desse med den nye modusbrytaren til FH.

Eg reknar med at det er berre å bende den ut, men eg har ikkje lyst til å øydeleggje noko med å bruke makt på feil plass. :blush:

Det er vel 2 vipper en drar forsiktig i, ved å lirke Neil eller skrujern bak. Når de er ute, så kan en demontere rammen, og ta bort bryter. Ny modusbryter? Har du lenke?

Ser mistenkelig ut som namron sine. Si ifra om den går rett inn uten noe behov for å gjøre noe i thingsplex? Jeg har en namron mot thingsplex, men om den er samme oppsett som FH sin, ønsker jeg jo å legge den til på nytt for å se om den endrer enhet/alternativ under paring

OK, eg trudde kanskje heile brytaren kom ut som ei eining? Då må ein altså ta av vippene fyrst?

Her har du den nye modusbrytaren:

https://shop.futurehome.no/nb_NO/shop/product/f101e-futurehome-modusbryter-2038

1 Like

Så nettopp på den :slight_smile: redigerte posten min litt :slight_smile: si i fra hva du finner ut vedrørende den nye!

Riktig. Det er vippene som holder på fremtiden, og bryteren holder bakfra, slik at de klemmer sammen mot rammen

OK, takk for tipset, då skal eg nok få han ut! :+1:

Skal seie ifrå om korleis det går! :slight_smile: Men der har kome ei eiga oppdatering til Thingsplex spesielt med tanke på denne, så han skal gå rett inn. Eg melder uansett tilbake når eg har prøva. :slight_smile:

1 Like

Det er versjon 0.15.7 av tpflow som trengs så skal den gå rett inn :ok_hand: Da autogenereres en flow som styrer modus

1 Like

Gjelder det også namron brytere 1-kanal?:innocent:

Nei da flowen reagerer på device id og produsent id. Namron sin bryter er en scene bryter. Du kan da sette den opp til å trigge hva du selv ønsker :slight_smile:

OK, no har eg prøvd tusen gonger å inkludere denne dingsen, men ikkje søren om det fungerer… :confounded:

Skal han kome inn som zw_773_768_117 eller noko anna? Eg får berre dette dei gongene eg ikkje får zw_0_0_0. Avstand til smarthub cirka 1,5 meter i luftlinje.

Kan dette ha noko å gjere med at eg berre får bruka gammal app? Må han inkluderast via ny app for at det skal fungere?