Få strømforbruk fra Mill panelovner med smartplug?

Har et par Mill panelovner med Mill plugs koblet til FH via Mill appen.
Desverre får man ikke forbruksdata fra Mill så jeg har prøvd å koble disse til Aqara smart plugs, da de kan klassifiseres som “Heaters” og forbruksdata blir tilgjengelig.

Problemet er at disse smart plugs ser ut til å skrus av automatisk etter en kort stund når ovnene ikke er i bruk. Da kobles Mill plugs fra Wifi, og kan ikke startes lenger.

Hvordan kan jeg unngå at disse Aqara plugs skrus av?? Takk

Hei!
Dette skyldes nok logikken i systemet vårt. Mill-pluggen din måler temperaturen i rommet, og så snart rommet ditt har oppnådd den temperaturen du har satt som ønsket, vil den skru av varmeenhetene. Siden du har satt opp Aqara-pluggen som varmeenhet, skal denne skru seg av når ønsket temperatur er oppnådd.

Sånn jeg ser det har du 3 alternativer for å løse dette:

  1. Sette en annen funksjon på Aqara-pluggen, slik at den ikke påvirkes av Mill-pluggen. Ulempen er at du ikke får den opp som varme i energistatistikken.
  2. Opprette et “virtuelt” rom i appen som kan hete f.eks. “Energi stue” og plassere Aqara-pluggen her. Fordelen er at du kan ha “Heater” som funksjon og derfor få den opp i statistikken som varmekilde. Ulempen er ekstra rom i oversikten din.
  3. Droppe Mill-pluggen og skaffe en separat temperatursensor, f.eks. Aqara sin tempsensor. Fordelen her er at du slippe ulempene nevnt i nr. 1 og 2, men ulempen her er jo kostnaden med ekstra utstyr og overflødige Mill-plugger.

Tak - det var det jeg tenkte. Jeg har gått for løsning #1.
Enklest hadde vært om man kunne velge hvilke devices kategorisert som Heaters styres av FH vs de som blir standalone!

1 Like

Det kommer naturligvis an på hvor viktig dette er for deg, men du kan naturligvis bruke en smart kontakt. Da får du energimålingen.

@AlphaBeta Helt enig med deg. Dette har jo blitt mye mer relevant i disse “strømtider” hvor man ønsker oversikt over forbruket, ikke bare at det skal styres av og på. Det å kunne velge hvilke enheter som skal være med i logikken uavhengig av valgt funksjon er på tegneblokka vår.