Får ikke tvangsslettet enheter

Jeg har fått byttet alle mine Heatit Z-dim og må derfor tvangsslette de fra appen.
Den første fikk jeg Feil på nårnjeg prøvde, mens etter det får jeg opp Ferdig melding, men enhetene forsvinner ikke.
Noen råd?

Ingen som har tips til hva jeg kan gjøre når jeg ikke klarer å slette enheter?
Som nevnt så får jeg både Feil og Ferdig, og enhetene forsvinner ikke uansett utfall.

Ligger de i listen i Thingsplex under adapter ?

Alle ligger inne der, men ca halvparten ligger med tommel ned. De er jo koblet ned og tatt bort så det er vel derfor, men flere ligger med tommel opp også. Og burde det ikke gå an å tvangsslette de uansett?

Du kan velge “delete” fra dropdown menyen på høyre side på den linjen for enheten(e) du ønsker å slette og trykke “run”
Etter fjerning gi det ca 1 min før du tar neste enhet

Ok, da prøver jeg det. Vil de forsvinne fra appen også etter dette?

skal gjøre det ja :slight_smile:

Fikk denne feilmeldingen:
NET_NODE_REMOVE_FAILED

Så det så ikke ut til å virke derfra heller.

Kan du sende en epost til support@futurehome.no med en liste over enhetene du vil ha slettet, så skal vi få sjekket opp i det :slight_smile:

1 Like