Får ikkje lagra at FH ikkje skal røre termostatane under brannalarm

Heisann!

Sidan me har 100 % vassboren varme i huset ser eg ikkje poenget med at FH skal slå av termostatane ved brannalarm. Eg har difor prøva å slå av denne funksjonen. Eg går inn under brannalarm, stiller på kvar termostat slik at det ikkje skal skje noko ved alarm, og lagrar. Då vert det ståande rett eit par dagar, men så er det plutseleg tilbake til at termostatane slår seg av att.

Dette har eg prøva fleire gonger, men det går alltid tilbake. Alle andre innstillingar som eg endrar på vert verande slik eg vil ha dei.

Fleire som opplever dette?

Hei Torfinn!
Dette har jeg ikke sett eller hørt om før. Jeg undersøker dette på et anlegg på kontoret nå for å se hva som skjer.
@espen er dette noe du har sett før?

1 Like

Sjekker opp sammen med @Anders :slight_smile:

1 Like