Falsk brannalarm: Får ikkje slått av lokalt utan bruk av futurehomeappen

Hei!
Har fire brannvarslere frå Futurehome (SDCO-1-RhTH-ZW-SC-OTA). Ein av dei gav falsk alarm i dag. Eg prøvde å slå av alarmen lokalt (utan bruk av appen), men fekk det ikkje til. Eg tykkjer det burde gå an då det ofte er folk i det aktuelle huset som ikkje har tilgang til futurehomeappen.
Finn det ikkje omtala nokon stad.
Er det nokon som har ei løysing?

1 Like

Hei

Dette er helt utrolig jeg har, 15 røykvarslere av samme type. Fikk Falsk alarm for noen mnd siden. Så for noen dager siden kl 0600 . Det jeg merket var at det kan ha noe med tåge ute. . altså Kjerringa åpna ytterdøra når det var grautjukk tåke ute. Samme med garasjebod gangen før .

Support kan gjerne ringe meg . Mvh Lars Kyllo
48474774
jhonatan.kyllo@gmail.com

Har nå snakket med futurehome .
Støv å uteklima som tåke kan skape falsk brannalarm.

Nesten ikkje til å tru. Tåke ute må ein nesten rekne med her i landet. Og det bør gå an å stoppe alarmen ved å trykke på knappen i midten.

Brannvarslerene til futurehome er dessverre halvbakt produkt etter min oppfatning. De er dyre og gir falsk alarm alt for ofte. Når en har et par stykker også er det et h… å skru dem av, tar evigheter fra en trykker i appen til de går av :face_with_symbols_over_mouth: