Figaro Switch - Dimming av belysning med PUSH/DAli

Hei
Går det å lage en flow eller å endre noe i parameter til en fibaro Switch, slik den skal være på kun når bryteren er trykket? Har en lampe som dimmes kun med PUSH/Dali bryter (trykk slår av/på og man må holde bryteren for å dimme den)