Fireangel røykvarsler - batteri og status

Hei,
Vi har to stk Fireangel - Smoke - ZST-630. Den ene står det bare “ingen data” på og jeg har forsøkt både “Poll” og “Clear” uten at det skjer noe. Den andre rapporterer nå om lavt batterinivå. Antar det er batteri på z-wave den mener og ikke selve varsleren?

Hvordan skifter man batteri? Føler man må gjøre dette hvert halvår eller lignende, men kun på den ene. Den andre står jo som sagt bare “ingen data”.

I tillegg så jeg denne artikkelen (Viktig: Fire angel røykvarsler & ny Smarthub programvare – Futurehome) og lurer på om hvordan jeg skal vite om dette gjelder meg eller ikke?

Slike ting som nevnt ovenfor gjør at disse røykvarslerene ikke føles helt 100% trygge.

Her er fra bruksanvisningen til z-wave modulen

REPLACING THE BATTERY

 1. Remove the module from the alarm.
 2. Without touching any metal pins on the module, carefully
  remove the battery. Dispose of the battery appropriately.
 3. Without touching any metal pins on the module, insert a new
  CR2 battery, checking for correct orientation.
 4. Re-insert the module into your alarm.
 5. Place the alarm on its base and wait at least 30 seconds.
 6. Press the test button on the alarm and confirm that the
  Z-Wave Controller receives a Notification Message.
  NOTE: The alarm device is not dependent in any way on the
  removable battery inside the module. Not replacing the battery
  inside the module will only prevent the alarm communicating to
  the Z-Wave Controller.

Takk for svar. Da får jeg prøve dette. Er det vanlig at batteriene holder så kort? Og hva skal jeg gjøre for å få oppdatert status på den andre alarmen?

Hva med feilen denne feilen? Viktig: Fire angel røykvarsler & ny Smarthub programvare – Futurehome
Hvordan vet man dette?

Slik eg forstår så gjeld dette viss du skal oppdatere smarthuben frå versjon 1.7 til 1.9 i høve til denne artikkelen her:

Viss du ikkje har gjort dette, eller viss du har den nye huben, så er du ikkje berørt av denne problemstillinga. Dei vanlege oppdateringane til smarthuben som kjem frå tid til annan påverkar ikkje dette her.

1 Like

Ah, sånn å forstå ja. Nei, da gjelder ikke dette meg.

Noen tips til “ingen data” fra den ene?