Fleire bevegelsesensorer

Har tre bevegelsedetektorer som slår på lys og av lys etter gitt tid i sine respektive rom. Men har prøvd å få desse tre til å styre en felles gang. Om der er bevegelse i en av dem skal det slå seg på og at der kan ikkje vær bevegelse i alle før dem skal slå seg av.

Usikker på kordan eg skal sette dette opp. Prøvde med if node med or på lys på og and funksjon på av. Men usikker på om eg setter bevegelsedetektorene rett i forhold til programeringen. Noken som har en ide eller liknande program eg kunna studert?


sikkert eg som gjer noko feil. men korleis en skal sette opp fleire mot en IF switch?

Hei :slight_smile:
Om du tar utgangspunkt i denne ;

Der er det bare å legge til flere bevegelse sensorer som trigger. (Du trenger ikke gjøre flere endringer i if noden, da den validerer hver innkommende melding - ref ditt bilde).
Hovedpoenget her er hvordan en flow instanse skal starte;

  • Kjør i parallell
  • Behold ny, og avslutt innkommende
  • Behold innkommende, og avslutt den som allerede kjører

Den siste er den som dette eksempelet bruker. Det vil si at tidsavbruddet (wait noden) resettes ved en ny melding.

1 Like