Scene Controller Z-Dim + Div

Hei!

Ganske så ny i thingsplex, forsøker og prøve meg litt men finner det noe vanskelig og plukke ut hvor en skal starte, finnes det noen oversikt over hvilke informasjon som kommer fra hvilke service?.

Hente ut trigger, sette lys etc går ganske så greit.
Mn kikker nå på og utvide til og ha motion trigger ved normal “drift” og en Scene kontroller med forskjellige moduser som setter lys til andre nivåer og/eller fast på i feks en time.

Må man sette 1 scene som håndterer normal drift og en timer som trigger denne om andre scener velges?

“Z-Dim” brukes som scene trigger. ellers er det en Multisense 7 som styrer ved normal drift.

Tips eller guidelines mottas med stor takk =)

1 Like

Forklar gjerne litt mer utdypende hva ønsker å lage, men kan legge ved noen nyttige linker :slight_smile:

Flotters! Skal kikke litt inne på FIMP, sto mye gode svar der :slight_smile:

1 omgang hente mode fra z dim (1-4) så man kan ha timerfunksjon ved bevegelse når mod 1 er aktiv og always on når mode 2 er aktiver
2 omgang kjøre en regulator (Trm3) som master og 2stk som slaver

Den er også gjerne grei å se på :slight_smile:

Hei igjen!

forsøkt litt hær nå i kveld.

får modusbryter til og virke men ikke minne jeg setter når modus er 1.3 eller 1.4, hvordan blir minner benyttet riktig?

{
 "Id": "FvcfPksTkkYBEXo",
 "ClassId": "Nqo6aLFaaFoKgW7",
 "Author": "espenh.no",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-08-08T18:21:11.517982888+02:00",
 "UpdatedAt": "2020-10-20T22:08:37.315862079+02:00",
 "Name": "Lys Bad 2 etg",
 "Group": "Lys styring",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "sensor_presence",
   "SuccessTransition": "8",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_presence/ad:23_0",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": true,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 400,
    "y": 190
   }
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "action",
   "Label": "Lys På 100%",
   "SuccessTransition": "16",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:18_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 100,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 115,
    "y": 747
   }
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "wait",
   "Label": "wait 0 min (test)",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 0,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 319,
    "y": 748
   }
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "action",
   "Label": "Lys AV",
   "SuccessTransition": "18",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:18_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 304,
    "y": 906
   }
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "if",
   "Label": "Sensor = true",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "25",
    "TrueTransition": "2"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 130,
    "y": 582
   }
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "if",
   "Label": "Home og Modus bad 2 = false",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "home",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "Minne bad 2",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "0",
       "ValueType": "int"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "39",
    "TrueTransition": "6"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 271,
    "y": 378
   }
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "if",
   "Label": "Sensor = true",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "13",
    "TrueTransition": "12"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 590,
    "y": 584
   }
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "action",
   "Label": "Lys På 20%",
   "SuccessTransition": "20",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:18_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 20,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 586,
    "y": 757
   }
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "if",
   "Label": "Sensor = false",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "14"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 787,
    "y": 590
   }
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "wait",
   "Label": "wait 0 min (test)",
   "SuccessTransition": "15",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 0,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 778,
    "y": 753
   }
  },
  {
   "Id": "15",
   "Type": "action",
   "Label": "Lys AV",
   "SuccessTransition": "19",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:18_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 772,
    "y": 918
   }
  },
  {
   "Id": "16",
   "Type": "action",
   "Label": "Speil PÅ",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:35_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 112,
    "y": 904
   }
  },
  {
   "Id": "18",
   "Type": "action",
   "Label": "Speil AV",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:35_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 294,
    "y": 1084
   }
  },
  {
   "Id": "19",
   "Type": "action",
   "Label": "Speil AV",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:35_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 764,
    "y": 1082
   }
  },
  {
   "Id": "20",
   "Type": "action",
   "Label": "Speil PÅ",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:35_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 577,
    "y": 918
   }
  },
  {
   "Id": "25",
   "Type": "if",
   "Label": "Sensor = false",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 324,
    "y": 581
   }
  },
  {
   "Id": "26",
   "Type": "if",
   "Label": "Aktiverer minne = Modus 1.3",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "1.3",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "32",
    "TrueTransition": "41"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1212,
    "y": 386
   }
  },
  {
   "Id": "27",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Sjekker status på modusbryter bad 2 etg",
   "SuccessTransition": "26",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:scene_ctrl/ad:18_0",
   "Service": "scene_ctrl",
   "ServiceInterface": "cmd.scene.set",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1200,
    "y": 175
   }
  },
  {
   "Id": "32",
   "Type": "if",
   "Label": "Deaktiverer minne = Modus 1.4",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "1.4",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "42"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1461,
    "y": 382
   }
  },
  {
   "Id": "34",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Sjekker når lys går av",
   "SuccessTransition": "35",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:18_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 994,
    "y": 173
   }
  },
  {
   "Id": "35",
   "Type": "if",
   "Label": "Lys er av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "36"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 995,
    "y": 383
   }
  },
  {
   "Id": "36",
   "Type": "action",
   "Label": "Modus = 1.4",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:scene_ctrl/ad:35_0",
   "Service": "scene_ctrl",
   "ServiceInterface": "cmd.scene.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "1.4",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 998,
    "y": 574
   }
  },
  {
   "Id": "38",
   "Type": "action",
   "Label": "Speil PÅ",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:35_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1224,
    "y": 945
   }
  },
  {
   "Id": "39",
   "Type": "if",
   "Label": "Sleep og Modus bad 2 = false",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "Sleep",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "Minne bad 2",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "0",
       "ValueType": "int"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "10"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 540,
    "y": 381
   }
  },
  {
   "Id": "41",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Setter 10 = på",
   "SuccessTransition": "43",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "10",
     "ValueType": "string"
    },
    "Name": "",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1223,
    "y": 576
   }
  },
  {
   "Id": "42",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Setter 0 = av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "Name": "Minne bad 2",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1522,
    "y": 551
   }
  },
  {
   "Id": "43",
   "Type": "action",
   "Label": "Lys På 50%",
   "SuccessTransition": "38",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:18_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 50,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1220,
    "y": 774
   }
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}

@espen sett noe på dette?

Har ikke sett så mye på det nei, dessverre.
Om jeg forstår deg riktig så vil du styre lys basert på om en scene er “aktiv” eller ei?
Enkleste er nok å lage en egen flow som håndterer å lagre “aktiv” scene (siden hele flowen avbrytes ved ny trigging)

I ny flow:
Trigger evt.scene.report
if string = 1.3
Set_variable (globale) til xxx
Else if string = 1.4
Set_variable (globale) til yyy

I “hoved” flowen for styring av lys kan du da filtrere på om den globale variabelen er xxx eller yyy

funker neste nå, med 3 flows. en for lys i automatikk, en for lyd ved fysisk skift av modus.

det som nå står igjen er endring av modus i Z-dim når man skrur av lys på bryter, hente denne infoen går fint, lys 1 og 2 går av men siste objekt i flow skal sette modus i Z-Dimmeren tilbake til 1.4 noe den ikke gjør, støttes ikke dette?

{
“Id”: “36”,
“Type”: “action”,
“Label”: “Modus = 1.4”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:scene_ctrl/ad:35_0”,
“Service”: “scene_ctrl”,
“ServiceInterface”: “cmd.scene.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: “1.4”,
“ValueType”: “string”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},

Har du en trigger på 1.4 scenen? Du kan da endre fra cmd.scene.set til evt.scene.report

testet med evt.scene.report og cmd.scene.set, ingen endring i message stream når lys går av.
Trigger er OK da “Speil AV” funker
dette er hele snutten:

{
 "Id": "FrBf0z5ph8vFnBh",
 "ClassId": "FvcfPksTkkYBEXo",
 "Author": "espenh.no",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-11-02T17:35:30.043967402+01:00",
 "UpdatedAt": "2020-11-02T18:08:58.445497543+01:00",
 "Name": "Lys av bad 2",
 "Group": "Lys styring",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "34",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Sjekker når lys går av",
   "SuccessTransition": "35",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:18_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 683,
    "y": 151
   }
  },
  {
   "Id": "35",
   "Type": "if",
   "Label": "Lys er av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "44"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 663,
    "y": 320
   }
  },
  {
   "Id": "36",
   "Type": "action",
   "Label": "Modus = 1.4",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:scene_ctrl/ad:35_0",
   "Service": "scene_ctrl",
   "ServiceInterface": "evt.scene.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "1.4",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 657,
    "y": 661
   }
  },
  {
   "Id": "44",
   "Type": "action",
   "Label": "Speil AV",
   "SuccessTransition": "36",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:35_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 662,
    "y": 492
   }
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_first"
}

Kan du dele hva som skal skje når 1.4 scenen blir trigget?

Dette er videre ved endring av modus, “variabel settes til noe” eller modus 1.3 lys på og “variabel noe annet”

Men ref forrige seksjon, ID for Z-Dim i Message stream blir ikke endret når den får kommando fra hub :confused:

{
 "Id": "piYziGQkk0B6CFE",
 "ClassId": "FvcfPksTkkYBEXo",
 "Author": "espenh.no",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-11-02T17:27:08.594572443+01:00",
 "UpdatedAt": "2020-11-02T18:25:28.219100797+01:00",
 "Name": "Modus bad 2 etg",
 "Group": "Lys styring",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "26",
   "Type": "if",
   "Label": "(dobbeltrykk) Aktiverer minne = Modus 1.3 (dobbeltrykk)",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "1.3",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "32",
    "TrueTransition": "45"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 544,
    "y": 387
   }
  },
  {
   "Id": "27",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Sjekker status på modusbryter bad 2 etg",
   "SuccessTransition": "26",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:scene_ctrl/ad:18_0",
   "Service": "scene_ctrl",
   "ServiceInterface": "evt.scene.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 584,
    "y": 148
   }
  },
  {
   "Id": "32",
   "Type": "if",
   "Label": "(trippeltrykk)Deaktiverer minne = Modus 1.4",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "1.4",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "42"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 786,
    "y": 343
   }
  },
  {
   "Id": "38",
   "Type": "action",
   "Label": "Speil PÅ",
   "SuccessTransition": "44",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:35_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 533,
    "y": 731
   }
  },
  {
   "Id": "42",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Setter 0 = av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "Name": "på",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 782,
    "y": 513
   }
  },
  {
   "Id": "44",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Setter 10 = på",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "Name": "på",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 543,
    "y": 897
   }
  },
  {
   "Id": "45",
   "Type": "action",
   "Label": "Lys På 50%",
   "SuccessTransition": "38",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:18_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 50,
     "ValueType": "int"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 542,
    "y": 571
   }
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}

heisann!

Kommet frem til hvordan man setter modusbryteren i Z-dim fra Futurehome Hub`n ?