Flere parallelle aksjoner etter en if-node

Heisann!

Finnes det en måte å få et gitt utfall fra en if-node til å trigge flere parallelle aksjoner?

Jeg har en utendørs lyssensor som skal styre fire screens parallelt avhengig av lysverdi som måles. Så det er en betingelse at lysstyrken (lux) skal være over et gitt nivå før screens kjøres ned. Videre skal det da være noen betingelser for hver enkelt screen som tilfredsstilles før screen eventuelt kjøres ned (og likedan opp dersom lux-verdien blir lav nok). Men jeg kan ikke se noen umiddelbar måte å gå fra en if-node ut til flere parallelle noder?

Ja og nei - nodane må koblast saman i serie (ikkje parallell) men sekvensen vil vanlegvis skje med veldig kort forsinkelse slik at dei i praksis vil rulla ut på samme tid.

1 Like

Hei Jon

Takk skal du ha!
Når jeg tenker meg om så er vel også det det eneste logiske - en vil ikke kunne skrive parallelle hendelser om en skriver kode, det må komme i tur og orden enten etter hverandre i fortløpende kode, eller i ei løkke/en loop.

Jepp, og samme med trafikk “over lufta”, gjennom z-wave/zigbee nettverket

1 Like