Flow for styring av varmeanlegg

Hei,

dette er noe jeg har etterspurt som en funksjon under styring basert på strømpris, men ser ikke ut som det kommer til å skje med det første.

Det er mange ting med styring basert på et gjennomsnitt av dagens strømpris som fungerer dårlig.

1: Det gir ingen kontroll over hvor mange timer i døgnet apparatet er aktivt/inaktivt.
2: Det gir ingen mulighet til å vurdere om dagens strømpris er høy eller lav.
3: Justering ved hjelp av prosent av strømpris er også en dårlig løsning da det gir veldig forskjellig utslag etter hvor stor variasjonen er innenfor den aktuelle dagen.

Derfor tenkte jeg å prøve å lage en flow i thingsplex som kan slå apparatet av/på i de x antall rimeligste timene i løpet av døgnet. I tillegg hadde det vært fint om den hadde en variabel som overstyrte dette dersom strømprisen for den aktuelle timen var under f.eks. 50øre.

Og herfra er jeg helt blank, har ingen erfaring med thingsplex fra tidligere. Noen som har tips til hvor jeg kan begynne?

2 Likes

Ät helt enig i det du skriver, % över/under snitt utan att ens kunna lägga in inom vilka timmar det gäller är så lite brukbart.

Utvikkling av funktionallitet läggs över på brukarna istället. Lycka till!

Litt mer bakgrunnsinfo:

Grunnen til at jeg ønsker en styring på tid og strømpris er at jeg har to kilder til vannvarmeanlegget: EL-kjel og en akkumulatortank som samler varme fra en peis med vannkappe. Peisfyringen er ikke nok til å dekke oppvarmingsbehovet gjennom døgnet når det er kuldegrader ute, så jeg trenger å dekke et visst antall timer med EL-kjelen. Dermed vil jeg naturlig nok at varmen fra akkumulatortanken skal brukes i de timene det er høyest strømpris. Men ved koster også penger, så det er ikke noe poeng å bruke akkumulatortanken hvis strømprisen uansett er mye lavere enn kostnad per kwh for vedfyring.

Etter litt knoting og en del copy/paste har jeg fått satt opp en midlertidig flow som styrer anlegget basert på tid og en kontroll mot gjeldende strømpris. Styring på tid er ikke ideelt ettersom det vil variere hvilke timer som er dyrest i løpet av dagen, men i snitt er det rimelig forutsigbart at de dyreste timene på hverdager er i tidsrommet 7-12 og 14-20. Utenfor disse tidsrommene bruker den alltid EL-kjel, mens innenfor sjekker den strømprisen og bruker EL-kjel hvis prisen er lav og akkumulatortank hvis prisen er høy. Jeg har satt grensen til 105 øre, som med MVA og nettleie tilsvarer ca 175 øre per kwh. Denne kan jeg jo justere etter vedprisen.

Helst vil jeg bytte ut time filter med “de 10 dyreste timene”, men jeg har ikke funnet noen måte å sette opp dette på enda.