+/- for alle temperatursoner, tilleggsfunksjon

Det er en genial funksjon å kunne stille alle soner opp eller ned, men det burde være mulig å spesifikt si at f.eks bad ikke ble berørt av dette.

1 Like

God idé! :+1: Sikkert lurt å leggje dette inn som eit forslag på Canny viss der ikkje allereie ligg noko liknande:

1 Like