Får ikke justert temperatur på Heatit Z-TRM3 via Futurehome Classic

Har lagt til enhetene og får opp temperatur og status fra dem, men når jeg prøver å endre temperatur i app, så skjer det ikke noe i termostaten.

En “poll” viser at target temp er uendret.

Hvis jeg kjører en “Reconfiggure” så ser det ut som Target Temp blir endra, men den skifter tilbake igjen etter kun kort tid.

Releet på termostaten slår aldri ut selv om jeg prøver å sette temperatur godt over målt temperatur.

Hei!
Det var rart! Vennligst ta kontakt med support på 23 50 68 47 eller support@futurehome.no så skal vi få undersøkt hva som kan være årsaken :slight_smile:

Bare sånn i tilfelle noen andre opplever det samme:
Konsulent fra futurehome gjorde noen endringer i oppsettet mitt og oppdaterte et par ting i hub, da fungerte det som det skulle etter å ha lagt til enhetene på nytt.