Futurehome-core 1.3.0

Eg installera akkurat ei oppdatering til futurehome-core 1.3.0 på smarthuben min (2V0). Etter denne oppdateringa synest eg appen vart mykje kjappare til å laste inn saker og ting!

Andre som opplever det same?

1 Like

Hvordan ser du futurehome-core versjon/ hvordan oppdatere til denne?:slight_smile:

Eg fekk varsel i appen om at der låg ei ny oppdatering til smarthuben, så eg gjekk inn og installera denne.

Versjon ser du under hushaldning og hub-innstillingar, i botnen av skjermen. Du må trykkje ein del gonger i rask rekkjefølgje på sjølve lista for at alt skal synast. :slightly_smiling_face:

1 Like

Altså, det der er jo helt absurd…
Jeg har for øvrig core versjon 1.2.2 og under oppdateringer står det at jeg er oppdatert. Syns den bikkja blunker litt mange ganger av og til, ja…

1 Like

Kva for ein hub har du? Eg har 2V0, kanskje denne oppdateringa ikkje gjeld for dei gamle hubane.

Er ikke sikker på hvilken versjon det er, faktisk. Men jeg kjøpte den i august, og da er det vel fort 1V1, siden 2V0 kom i september?

Oppdateringen er kun nødvendig og tilgjengelig for smarthub 2 :slight_smile:

2 Likes