Futurehome og IDlock 150

Hei!

Har dere noe godt svar på dette.
Ved aktivering av nattmodus skal dør låse automatisk, dette gjør den.
Men om dør er låst fra før, låser den seg først opp så igjen, selv om feedback fra enhet sier at døren allerede er låst.
Har lagd en rung hvor jeg sjekker dette i thingsplex men får ikke deaktivert automatisk låsing i appen.

Så mitt spørsmål er følgende:

  1. er det en bugg i software ved automatisk låsing som låser opp og så igjen dør?
  2. er det en bugg i software som gjør at man ikke får deaktivert automatisk “åpning/låsing”?

1 Like

Har nøyagtig samme problem. Og unødvendig strømbruk at døren låser opp for så å låse igjen 10-15 sekunder etter på. Men kun i natt mode at dette skjer.

Korleis får du styrt autolåsing av/på i ny app? Eg får berre alternativa om å låse att/låse opp døra (det raude og grøne låsikonet på skjermbileta dine).

Viss det er slik at den grøne prikken til venstre for namnet på låsen indikerer autolås av/på, korleis får du endra på denne?

Hei!

Inne på moduser, velger du deg f.eks inn på “natt/sleep” der kan du velge hva som skal aktiveres/deaktiveres, lysstyrker, låsing av dør etc ved nattmodus som et eksempel.

Grønn dott på høyre side viser at denne enheten er med i modusen du er inne og redigerer i.

Jau, det gjev meining. Eg lurar på om eg kanskje har misforstått deg noko. Når du prata om automatisk låsing så tenkte eg på smekklåsfunksjonen som påverkar om døra låser seg etter opning eller ikkje.

Denne fekk ein stille av/på i gamal app, men ikkje i ny app (som eg veit). Eg trudde kanskje du hadde funne noko som eg hadde oversett her, men slik eg no forstår det så pratar du om vanleg låsing og opplåsing av døra, ikkje om smekklås? :blush:

Aah nei da er vi på 2 forskjellige steder :slight_smile: Dette er ved endring av modus (Fra dag til natt)

Vdr smekklås, har jeg måtte endre selv på døra iht IDlock manualen

1 Like

I gamal app så kunne ein styre smekklås i modus. Det var difor eg lura på om du hadde funne ein måte i ny app. :wink:

Men no dreg eg tråden din ut på viddene her, beklagar det. :blush:

Dette problemet har jeg også. Dette er helt klart en bug i Futurehome. Hvis du kommer over en løsning så fint om du legger den ut her. Jeg har sniffet litt på dette, men er ikke så lett å se kommandoene da låsen er lagt inn i sikker modus og trafikken er kryptert. Ser for øvrig mye annet rart Futurehome hub gjør på z-wave nettet, men det kommer i en annen tråd :slight_smile:

Hei!
Dette hørtes rart ut! Jeg har selv satt opp at dør skal låses i overgang til nattmodus, men opplever ikke at den låser opp først.
Ut fra bildene ser det ut som du har markert for “lås opp” i modusendringen, har du forsøkt å trykke på det grønne ikonet for låsing? (prøv også å “toggle av” lås opp knappen, slik at “ingen er valgt”)
Om du ikke får dette til å virke så anbefaler jeg deg/dere om å sende dette inn til support@futurehome.no slik vi får det inn i systemet vårt og kan følge opp saken!

Jeg får dette når jeg går fra Bortemodus til Feriemodus. Da står døra låst, og når jeg da setter feriemodus så melder Futurehome app at dør låses opp og dør låses

er det kun notifikasjon som indikerer dette, eller låses døren opp, for å deretter låses ?

Er faktisk litt usikker, men skal sjekke til helga når jeg er innom hytta igjen.

Låser opp og igjen.

Og når Tibber da setter feriemodus og hytta stod i bortemodus låser den opp og igjen.

Klarer du å te en film av når dette skjer, så skal vi få undersøkt dette :slight_smile:

Ligger hær:
30s ut ca

Hei!

Testet nå

Har funnet en bugg i modusdelen:

“Trykk lås opp” = Skifter app mellom Lås opp (Rød) og lås igjen (Grønn) frem og tilbake.
“Trykk lås” = Skifter app kun til lås opp.

Dere av oss som har problemer med at lås går først opp og så igjen:

Trykk på lås opp (rødt ikon) til det grønne “lås” ikonet lyser. (Ikke trykk på lås dør)

Hei. Bra film :slight_smile:

Jeg har sett den samme bug’en i appen, men selv om jeg har trykket som du sier så kjører den en lås opp igjen i det jeg skifter fra bortemodus til feriemodus.

Ser at dere har gjort oppdateringer i appen som har fikset dette med konfigurasjon av hva som gjøres ved modusbytte på låsen. Ser også at deteksjonen av om døra er åpen eller lukket er på plass i ID-lock devicen. Veldig bra :clap:

Har dog fortsatt meldinger om at døra åpnes og lukkes ved modusbytte. (Usikker på om den ble låst opp og igjen nå. Det så egentlig ikke slik ut i logg/app, men skal sjekke når jeg er på hytta senere i uka) Gikk her fra nattmodus til bortemodus og da ser man i loggen at døra åpnes og lukkes.

@espen - noe dere fortsatt jobber på?

yes vi undersøker. Takk for bra input :slight_smile:

1 Like