IDLock 150 ligger "dobbelt"

Er det bare hos meg, eller er det meningen at den skal ligge som 2 enheter, men når man går inn på en av dem kommer man til samme enhet?

I dag låste døren seg opp av seg selv når huset gikk i bortemodus, og selv om appen registrerte hendelse når jeg trykket “lås” så forble den ulåst. Måtte sende bort en nabo for å låse manuelt. Usikker på om det er en sammenheng.

Me har òg to oppføringar per ID Lock 150 hjå oss. Det er vel slik at den øvste syner status for låst/ulåst dør, medan den nedste syner status for open/lukka dør. Dette forstår eg at er heilt normalt.

Me har av og til problem med at døra ikkje låser seg sjølv om det står i appen at den har blitt låst, slik som du beskriv. Eg er redd dette kjem av at smarthuben ikkje fylgjer opp om statusendringa faktisk skjer.

Dette trur eg er eit problem i fleire samanhengar der ei handling som skal vere utført i fylgje appen ikkje er utført i praksis.