Futurehome vannlekkasjesensor

Er det mulig å lage automatisering slik at enhet A slår seg av dersom sensor registrer vannlekkasje?

Jeg ser kun mulighet å knytte automatisering til temperatur og fuktighetsnivå.

Ved positiv vannlekkasje går ikke fuktigheten opp til 100%, og når vannet dreneres øker naturligvis fuktighetsnivå rundt avløpet noe også.

Automatiseringen gir den sikkerheten jeg i utgangspunktet ønsker i tilfelle vaska er satt på, men vi er bortreist og lekkasjen skulle oppstå.

I thingsplex er det mulig.

Har et eksempel i samme kategori.


{
 "Id": "fpR5mfMEmEvmAOn",
 "ClassId": "fpR5mfMEmEvmAOn",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2021-06-27T20:40:39.096487151+02:00",
 "UpdatedAt": "2021-06-30T23:48:31.656129247+02:00",
 "Name": "Lekkasjealarm",
 "Group": "Varsler",
 "Description": "Kutter strøm til vaskemaskin og oppvaskmaskin ved lekkasje",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Lekkasjesensor",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:alarm_water/ad:28_0",
   "Service": "alarm_water",
   "ServiceInterface": "evt.alarm.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 309,
    "y": 116
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "transform",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "str_map"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": true,
      "IsTargetVariableInMemory": false,
      "Path": "$.val.status",
      "TargetVariableName": "kitchen_leak",
      "TargetVariableType": "string",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 306,
    "y": 322
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "alarm aktiv",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "kitchen_leak",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "activ",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "6",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 297,
    "y": 489
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Slå av varskemaskin",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:106_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 144,
    "y": 659
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "action",
   "Label": "Slå av oppvaskmaskin",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:105_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 132,
    "y": 815
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "if",
   "Label": "alarm deaktiv",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "kitchen_leak",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "deactiv",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "7"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 482,
    "y": 670
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "action",
   "Label": "Slå på varskemaskin",
   "SuccessTransition": "8",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:106_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 488,
    "y": 835
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "action",
   "Label": "Slå på oppvaskmaskin",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:105_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 481,
    "y": 1017
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "action",
   "Label": "NodeRED notification",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "Address: pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:pz_tts/ad:fpR5mfMEmEvmAOn_0",
   "Service": "pz_tts",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 128,
    "y": 987
   },
   "TypeAlias": "Action"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

3 Likes

Takk, jeg har ingen erfaring med dette fra før av, men med lit tid og assistance vil jeg kunne finne ut av det, håper jeg.

Hvordan er flowen din bygd opp? Går den den fra trigger og rett til action?

Er det noen som kan se på flowen min og komme med innspill?

Hei.

For enkelhetsskyld kan du i thingsplex importere flowen som jeg la ut.
Så ser du oppbygningen.
Men du må endre trigger og action så det passer med ditt system, rett adresse.

Flowen fungerer slik at når lekkasje oppdages så kuttes strømmen til vaskemaskin og oppvaskmaskin.

1 Like

Tusen takk @KetilH :slight_smile: jeg fikk det til nå og alt fungerer somdet skal.

Legger ved flowen med mine justeringer for de som skulle ha samme oppsett som meg.

{
 "Id": "fpR5mfMEmEvmAOn",
 "ClassId": "fpR5mfMEmEvmAOn",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2021-06-27T20:40:39.096487151+02:00",
 "UpdatedAt": "2023-06-06T16:39:05.058828589+02:00",
 "Name": "Lekkasjealarm",
 "Group": "Varsler",
 "Description": "Kutter strøm til vaskemaskin ved lekkasje",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Lekkasjesensor",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:alarm_water/ad:21_0",
   "Service": "alarm_water",
   "ServiceInterface": "evt.alarm.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "str_map"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 309,
    "y": 116
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "transform",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "str_map"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": true,
      "IsTargetVariableInMemory": false,
      "Path": "$.val.status",
      "TargetVariableName": "kitchen_leak",
      "TargetVariableType": "string",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 306,
    "y": 322
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "alarm aktiv",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "kitchen_leak",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "activ",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "6",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 297,
    "y": 489
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Slå av varskemaskin",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:2_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 144,
    "y": 659
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "if",
   "Label": "alarm deaktiv",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "kitchen_leak",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "deactiv",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "7"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 482,
    "y": 670
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "action",
   "Label": "Slå på varskemaskin",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:2_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 488,
    "y": 835
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "action",
   "Label": "NodeRED notification",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:indicator_ctrl/ad:2_1",
   "Service": "indicator_ctrl",
   "ServiceInterface": "cmd.indicator.set_visual_element",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 169,
    "y": 839
   },
   "TypeAlias": "Action"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}
3 Likes

Morro at du fikk det til​:+1:t2::+1:t2:

1 Like