Lekasje sensor

hei jeg vil lage vann stopp selv med FH har fått tak i vannlekasje sensorer og en 230 magnet ventil på hoved inntaket. plane er ganske lett å bare bruke en bryter pille til å stenge vanne når det detekteres vann på en av sensorene. problemet mitt begynner når jeg lager flow. jeg sliter med å finne vilken trigger jeg skal bruke. så jeg har kopiert meldingen fra sensoren. noen som har noen tips?

{
“serv”: “alarm_water”,
“type”: “evt.alarm.report”,
“val_t”: “str_map”,
“val”: {
“event”: “leak”,
“status”: “activ”
},
“props”: {},
“tags”: null,
“src”: “vinculum”,
“ver”: “1”,
“uid”: “55d374e8-7b5b-4c36-9a8a-05cad97f7c01”,
“topic”: “pt:j1/mt:evt/rt:loc/rn:room/ad:12/sv:alarm_water/ad:1”
}

{
“serv”: “alarm_water”,
“type”: “evt.alarm.report”,
“val_t”: “str_map”,
“val”: {
“event”: “leak”,
“status”: “deactiv”
},
“props”: {},
“tags”: null,
“src”: “vinculum”,
“ver”: “1”,
“uid”: “1c26b12c-547f-41ba-8d97-00ee16a4761a”,
“topic”: “pt:j1/mt:evt/rt:loc/rn:room/ad:12/sv:alarm_water/ad:1”

oppdaterer litt ett som jeg har trykket litt rundt i TP og funnet litt mer ifo om devisen.
for meg så ser det ut til at jeg skal kunne bruke bool i triggeren men får det ikke hel til å funke.
legge også med flowen takker for alle svar.

{
 "Id": "PGbQw6GfoYDWUia",
 "ClassId": "PGbQw6GfoYDWUia",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-01-14T15:34:17.355935805+01:00",
 "UpdatedAt": "2022-01-18T21:45:34.092168183+01:00",
 "Name": "Vann vakt",
 "Group": "",
 "Description": "Vann Vakt",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "vannvakt Kjøkken",
   "SuccessTransition": "14",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "14",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:alarm_water/ad:31_1",
   "Service": "alarm_water",
   "ServiceInterface": "evt.alarm.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "true",
     "ValueType": "str_map"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 450,
    "y": 104
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "action",
   "Label": "hoved kran låst",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:36_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 530,
    "y": 695
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "trigger",
   "Label": "vannvakt vaskerom ",
   "SuccessTransition": "15",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "15",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:alarm_water/ad:30_1",
   "Service": "alarm_water",
   "ServiceInterface": "evt.alarm.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "true",
     "ValueType": "str_map"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 726,
    "y": 106
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "trigger",
   "Label": "vannvakt kjøkken ut",
   "SuccessTransition": "16",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:alarm_water/ad:33_1",
   "Service": "alarm_water",
   "ServiceInterface": "evt.alarm.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "true",
     "ValueType": "str_map"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1026,
    "y": 111
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "trigger",
   "Label": "vannvakt bad ut",
   "SuccessTransition": "17",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:alarm_water/ad:32_1",
   "Service": "alarm_water",
   "ServiceInterface": "evt.alarm.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "true",
     "ValueType": "str_map"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1322,
    "y": 121
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "vannvakt kjøkken",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "true",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "vannvakt bad",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "true",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "vannvakt bad ut",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "true",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "vannvakt kjøkken ut",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "true",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "5"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 753,
    "y": 518
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "kjøkken",
   "SuccessTransition": "13",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "vannvakt kjøkken",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 439,
    "y": 279
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "15",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "vaskerom",
   "SuccessTransition": "13",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "vannvakt bad",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 717,
    "y": 287
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "16",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "kjøkken ut",
   "SuccessTransition": "13",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "vannvakt kjøkken ut",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1032,
    "y": 300
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "17",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "bad ut",
   "SuccessTransition": "13",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "vannvakt bad ut",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1327,
    "y": 288
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}