Underlig oppførsel av FH HAN sensor

Jeg har nettopp anskaffet en FH HAN sensor på hytta, som jeg har installert og inkludert (2 ganger). Grunnen til anskaffelsen er å styre en tilleggsvarme i form av en gulvovn da vannbåren gulvvarmen ikke er tilstrekkelig når det er skikkelig kaldt.

Har laget en flow i Thingsplex hvor jeg trigger som vist:

Flowen er slik:

Rariteten består av at effektverdien som er 232 W blir 2724.859 etter at jeg har satt den som variabel.
image

Etter å ha kikket i appen (noen timer etter de andre bildene) ser jeg at 2724.859 er akkumulert verdi.

Jeg har som nevnt innledningsvis avinstallert og inkludert sedsoren på nytt uten endring.

Jeg har tilsvarende flow i min andre lokasjon med HAN sensor fra Tibber og der fungerer den perfekt. Har dere noen tips?

Jeg vet ikke hvordan FH HAN rapporterer, men anbefaler deg å titte i message stream, Tibber HAN-integrasjonen rapporterer kun effekt via evt.meter.report, og andre variable under evt.meter_ext.report. Så her er det beint frem å hente effekt.

evt.meter_ext.report:

{
“serv”: “meter_elec”,
“type”: “evt.meter_ext.report”,
“val_t”: “float_map”,
“val”: {
“e_export”: 0,
“e_import”: 45348.87,
“i1”: 2.4,
“i2”: 0,
“i3”: 1.6,
“last_e_export”: 0,
“last_e_import”: 55.583172,
“p_export”: 0,
“p_export_max”: 0,
“p_export_min”: 0,
“p_import”: 518,
“p_import_avg”: 3549,
“p_import_max”: 11927,
“p_import_min”: 163,
“u1”: 227.2,
“u2”: 221.7,
“u3”: 224.4
},
“props”: null,
“tags”: null,
“src”: “-”,
“ver”: “1”,
“uid”: “08cbcdd8-b0a3-40c7-923c-59e6da247a33”,
“topic”: “pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:tibber/ad:1/sv:meter_elec/ad:4704fe23-a3c5-45a2-953d-6e731e1c3ae6”
}

Kanskje du må legge til en trigger og en transformnode som plukker ut $.val.p_import fra evt.meter_ext.report slik at variabelen din blir effekten, og ikke noe annet av det som skrives ut. For mine devices som rapporter både [W], [kWh] og [V] via evt.meter.report, må jeg i alle fall gjøre det slik.

Det enkleste er å bare lage en automasjon i appen, og editere den i thingsplex. I automasjonen får du sannsynligvis en lokal variabel, last_power, du bruker videre.

Å gå veien om en automasjon i appen og bearbeide den i Thingsplex var et godt råd. Nå ser det ut til å fungere.

Det er tydelig at kompetansen i appen (de som har utviklet den) er bedre enn min.

Når jeg sammenligner koden for triggeren generert av appen med den jeg finner etter å ha definert den i Thingsplex, ser jeg at den inneholder flere elementer under seksjonen “Config”

Koden generert av Generic Trigger i Thingsplex:
“Config”: {
“IsValueFilterEnabled”: false,
“LookupServiceNameAndLocation”: false,
“RegisterAsVirtualService”: false,
“Timeout”: 0,
“ValueFilter”: {
“Value”: “”,
“ValueType”: “float”
},

og:
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 80,
“y”: 200
},

Koden generert av appen:
“Config”: {
“InputVariableType”: null,
“IsValueFilterEnabled”: false,
“LookupServiceNameAndLocation”: false,
“PropFilterName”: “unit”,
“PropFilterValue”: “W”,
“RegisterAsVirtualService”: false,
“Timeout”: 0,
“ValueFilter”: {
“Value”: “”,
“ValueType”: “”
},

og:
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“papp”: {
“customValues”: null,
“nodeId”: “62”,
“nodeName”: “wattage”,
“nodeType”: “wattage”
},

Om endringen under Ui betyr noe ser jeg ikke.

Når jeg går inn på skjemaet til Triggeren generert av appen kan jeg ikke finne noen referanser til det som er lagt til i tillegg.

Uansett takk for tipset som gjør at jeg kan få benyttet HAN sensoren fra FH!

Det under UI antar jeg bare er user interface-greier, og ikke relevant for funksjon. Men du peker på noe annet interessant!

Dersom jeg lager koden i thingsplex genererer jeg (i motsetning til deg) de samme parameterene under “Config” som jeg får dersom jeg lager automasjonen i appen. Men, jeg får ikke satt opp “unit” og “W” i property filter, med mindre jeg går inn og editerer kildekoden under “show source”.

Får dette:
“PropFilterName”: “”,
“PropFilterValue”: “”,

Ønsker dette:
“PropFilterName”: “unit”,
“PropFilterValue”: “W”,

Det er nok denne som filtrerer kun effekt inn på variabelen. Shit, dette har jeg ikke lagt merke til tidligere! Takk!

Da kan du altså lage koden i thingsplex, men manuelt fylle inn “unit” og “W” i kildekoden dersom du ønsker å lese kun effekten.

(Jeg leste inn fra en Heatit Z-TRM3 som eksempel her, og ikke FH HAN, mulig derfor parametre under config er litt forskjellig fra det du får? Vet ikke)